Πεμ26052022

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Αποφάσεις

Πίνακας θεμάτων - αποφάσεων 6ης /22-4-2013 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 6ης /22-4-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

                                                            ======================================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στη συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε την 22α  Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα  θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης  15 έως 23  έτους 2013:

Θέμα 1ο : Επικαιροποίηση της αριθμ. 10/30/25-5-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Έγκριση για την πρόσληψη Νομικού Συμβούλου, με σχέση έμμισθης εντολής, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

Περίληψη απόφασης: Επικαιροποίησε, ομόφωνα,  την αριθμ. 10/30/25-5-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Έγκριση για την πρόσληψη Νομικού Συμβούλου, με σχέση έμμισθης εντολής, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

  (αριθμ. απόφασης:6/15 /22-4-2013 )                                   

Θέμα 2ο :  Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την ένταξη  στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου του  Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.

 (αριθμ. απόφασης:6/16 /22-4-2013 )

Θέμα 3ο : Τροποποίηση της αριθμ. 14/61/20-12-2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου  όσον αφορά στη θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2013.

Περίληψη απόφασης: Τροποποίησε, ομόφωνα,  την αριθμ. 14/61/20-12-2012 απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου  όσον αφορά στη θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2013.

 (αριθμ. απόφασης:6/17 /22-4-2013 )

Θέμα 4ο :. Συμπλήρωση της αριθμ. 11/43/24-10-2012 απόφασης του  Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου  σχετικά με  Προγραμματικές  Συμβάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υλοποίηση αθλητικών έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

Περίληψη απόφασης: Συμπλήρωσε, κατά πλειοψηφία,  την αριθμ. 11/43/24-10-2012 απόφαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου  σχετικά με  Προγραμματικές  Συμβάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υλοποίηση αθλητικών έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων ως προς την οικονομική  συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου.

 (αριθμ. απόφασης:6/18 /22-4-2013 )

 

Θέμα 5ο : Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα της Περιφέρειας, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής    τηλεφωνίας

Περίληψη απόφασης: Καθόρισε, κατά πλειοψηφία, το ανώτατο επιτρεπτό όριο κλήσεων από όργανα της Περιφέρειας, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής  τηλεφωνίας.

 (αριθμ. απόφασης:6/ 19/22-4-2013 )

Θέμα 6ο : Άνοιγμα νέων τραπεζικών  λογαριασμών  των Π.Ε. για την εύρυθμη λειτουργία των  Υπηρεσιών τους

Περίληψη απόφασης: Αποφάσισε, ομόφωνα, το άνοιγμα νέων τραπεζικών  λογαριασμών  των Π.Ε. για την εύρυθμη λειτουργία των  Υπηρεσιών τους

 (αριθμ. απόφασης:6/20 /22-4-2013 )

Θέμα 7ο : Η απλήρωτη εργασία και οι απολύσεις των εργαζομένων

Περίληψη απόφασης: Σχετικά με την απλήρωτη εργασία και τις απολύσεις των εργαζομένων,  αποφάσισε κατά πλειοψηφία: α) να ζητηθεί η στήριξη όλων των επιχειρήσεων από την Πολιτεία και το τραπεζικό σύστημα,  β) την  με οποιοδήποτε τρόπο  στήριξη των εργαζομένων προκειμένου να αποφευχθεί η απλήρωτη εργασία και οι απολύσεις και γ) να εξετασθεί η δυνατότητα άρσης απόλυσης  εργαζόμενης στον Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣ ,  σε συνεννόηση με την επιχείρηση.

 (αριθμ. απόφασης:6/ 21/22-4-2013 )

Θέμα 8ο : Η ΄΄ΔΩΔΩΝΗ ΄΄ και συνολικά η αγροτική παραγωγή.

 Ανεβλήθη η συζήτηση του θέματος

 

Θέμα 9ο  : Εκμίσθωση ακινήτων για κτηνοτροφική εκμετάλλευση – Υπόμνημα κτηνοτρόφων κοινότητας Σουλίου - Δήμου Σουλίου.

Περίληψη απόφασης: Προκειμένου να επιλυθούν τα διάφορα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι σχετικά με την εκμίσθωση ακινήτων του Δημοσίου για κτηνοτροφική εκμετάλλευση (λιβάδια, βοσκότοποι κ.λπ.), ομόφωνα  αποφάσισε τη μετάβαση κλιμακίου αποτελούμενο από τον Περιφερειάρχη, εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλη του Π. Σ. και  εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων, στο αρμόδιο Υπουργείο μεταφέροντας ταυτόχρονα και αίτημα για μεταβίβαση  της αντίστοιχης αρμοδιότητας στις Περιφέρειες.

 (αριθμ. απόφασης:6/22 /22-4-2013 )

Θέμα 10ο  : Η υποβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας

Περίληψη απόφασης: Αποφάσισε κατά πλειοψηφία:  α) να παραμείνει το Γενικό  Νοσοκομείο στην Πρέβεζα και  διοικητικά αυτόνομο  β) την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής του υποδομής, την ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού (ιατρικό, νοσηλευτικό κ.λπ. προσωπικό) με παράλληλη ενίσχυση των Κ.Υ., γ) να καταβληθούν όλες οι προβλεπόμενες και αναγκαίες για τη λειτουργία του χρηματοδοτήσεις  και δ) την προώθηση όλων των ενεργειών για τη δημιουργία του  νέου «Νοσοκομείου Δυτικής Ακτής»

 

 (αριθμ. απόφασης:6/23 /22-4-2013 )

 

 

Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων του Π.Σ. αναρτώνται στο site

της Περιφέρειας Ηπείρου :

http:// www.php.gov.gr/Αποφάσεις Επιτροπών/Περιφερειακό Συμβούλιο

 

                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του  Π.Σ.                                                       

                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ