Πεμ08122022

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

14.10.2013 Ολοκληρώθηκε η - τελική - προεπιλογή των υποψηφίων για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Ηπείρου

Η Α΄ Φάση του Διαγωνισμού «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» ήδη ολοκληρώθηκε με την έκδοση της υπ’ αριθμ. 29/1234/14-10-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 19/760/05-07-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου όπως είχε επικυρωθεί με την υπ’ αριθμ. 26/1085/13-9-2013 απόφαση της ίδιας Επιτροπής, σε συμμόρφωση με τα διαλαμβανόμενα στις υπ’ αριθμ. 441/2013, 442/2013 και 443/2013 αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ.