Δευ27052024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα υποστήριξης του προγράμματος "Διαύγεια" της Περιφέρειας Ηπείρου

Την 10η Ιουνίου 2014 τέθηκε σε λειτουργία η νέα λειτουργικότητα του Προγράμματος Δι@ύγεια ΙΙ, διαβάστε περισσότερα ...

diavgeia search   diavgeia login   diavgeia new user
Σύνθετη & εξειδικευμένη αναζήτηση πράξεων που έχουν αναρτηθεί        Είσοδος στην εφαρμογή καταχώρισης πράξεων        Υποβάλετε αίτημα για να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης

pdfΕγχειρίδιο χρήστη

      

Παραλείψεις ή λάθη στην καταχώρηση των στοιχείων της πράξης, καθώς επίσης και στα μεταδεδομένα του εγγράφου
Υποβολή επισήμανσης > εγχειρίδιο χρήστη | σελ 19-20

Αλλαγή τρόπου ανάκλησης της αναρτημένης πράξης
Υποβολή ανάκλησης > εγχειρίδιο χρήστη | σελ 33-34

 


Μετατροπή σε αρχείο pdf:

  • OpenOffice (προτείνεται) > Αρχείο / Εξαγωγή σε αρχείο .pdf
  • Ms Office 2007 & Ms Office 2010 > αποθήκευση σε αρχείο .pdf
  • Ms Offce 2003 > Η μετατροπή του αρχείου .doc σε αρχείo .pdf μπορεί να γίνει μέσω αντίστοιχης εφαρμογής μετατροπής
    α. ενδεικτική εφαρμογή pdfcreator
    Επιλέγοντας το pdfcreator θα εμφανίσει το παράθυρο όπου θα επιλέξετε "Αποθήκευση" για να "κατέβει" στον Η/Υ σας. Αφού ολοκληρωθεί το "κατέβασμα" θα το εγκαταστήσετε πατώντας πάνω με διπλό κλικ και θα ακολουθώντας τα βήματα εγκατάστασης (συνέχεια το κουμπί "Next" & "Accept" όπου ζητηθεί, ...). Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει σε όλους τους Η/Υ της Υπηρεσίας.
    β. ενδεικτική εφαρμογή 7-pdf-maker

Ο συντάκτης του εγγράφου θα μετατρέπει το έγγραφό του σε αρχείο pdf και θα το αποστέλλει στον εξουσιοδοτημένο χρήστη που έχει δικαίωμα ανάρτησης (έχουν οριστεί 2 άτομα ανά Υπηρεσία) μαζί με τα απαραίτητα μεταδεδομένα 


Σύνδεσμοι:

Η ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου: http://et.diavgeia.gov.gr
Η ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια: http://diavgeia.gov.gr


Επικοινωνία: (Διαχειριστές για την Περιφέρεια Ηπείρου):