Παρ19042024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

La Bottega Delle Voci- Centro di Produzione Teatrale II

greece-italy

 

 

ΕΡΓΟ: La Bottega Delle Voci- Centro di Produzione Teatrale II

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας 2007-2013

Το έργο «La Bottega delle voci-Centro di Produzione teatrale ΙΙ» είναι η συνέχεια προηγούμενου έργου το οποίο υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος Interreg IIIA Ελλάδα-Ιταλία 2000-2006. Το προηγούμενο έργο διερεύνησε την ανάγκη της διεύρυνσης της «αγοράς» θέατρου, με τρόπο που να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης για τους επαγγελματίες, και ανέπτυξε το τομέα του θεάτρου σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Για το προηγούμενο έργο ο στόχος ήταν η εξάλειψη των συνόρων από την άποψη της θεατρικής παραγωγής, μέσα από την αναγνώριση και την ανάδειξη των κοινών πολιτιστικών χαρακτηριστικών των δύο χωρών.

Το έργο La Bottega II στοχεύει στην κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του προηγούμενου έργου, στην συνέχιση και επέκταση του δικτύου που έχει δημιουργηθεί καθώς και στη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της χρήσης καινοτομικών μεθόδων.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ:

  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
  • Public Apulian Theatre Consortium
  • Apulia Region
  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
  • Περιφέρεια Ηπείρου
  • Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας / Κοινωφελής Επιχείρηση
  • Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας / Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κέρκυρας
  • Θέατρο τση Ζάκυνθος Αυλαία Τέχνης

 

Υπεύθυνος του έργου για την Περιφέρεια Ηπείρου: Τριάντου Σοφία