Δευ27052024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000
Προτάσεις βελτίωσης δικτυακού τόπου
Για οποιαδήποτε πρόταση έχετε σε θέματα βελτίωσης του δικτυακού τόπου (απουσία θεμάτων, νέες προτάσεις, αναβάθμιση υπηρεσιών, ...), παρακαλούμε συμπληρώστε τα κάτωθι πεδία
Επώνυμο & Όνομα(*)
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο Επώνυμο & Όνομα
Email
Please let us know your email address.
Τηλέφωνο(*)
Please write a subject for your message.
Διατυπώστε με σαφήνεια την πρότασή σας στο παρακάτω πλαίσιο:
Τίτλος πρότασης
Άκυρο Εισαγωγή
Παρατηρήσεις
Please let us know your message.