Δευ27052024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

"ICS" SMEs and Cooperative Economy for Local Development

ics med

 

ΕΡΓΟ: "ICS" SMEs and Cooperative Economy for Local Development

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου (Programme MED) 2007-2013

Η αποστολή του έργου ICS είναι η ανάδειξη μιας κοινής διακρατικής στρατηγικής στο Μεσογειακό Χώρο, μέσω του συντονισμού τόσο των εθνικών όσο και των περιφερειακών πολιτικών, για την ανάπτυξη ενός συνεταιριστικού συστήματος στους παραγωγικούς τομείς-στόχους της αλιείας, του τουρισμού, της γεωργίας και του περιβάλλοντος. Μέσα από τις δράσεις του έργου προωθείται το μοντέλο της συνεταιριστικής οικονομίας έτσι ώστε οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά μέσω της ενίσχυσης της καινοτομίας τους, της προβολής τους, και της δικτύωσή τους, τον ανταγωνισμό τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις διεθνείς αγορές.

Οι κύριες δράσεις του έργου περιλαμβάνουν τη διερεύνηση των περιφερειακών πολιτικών για την υποστήριξη της συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας, τη διαμόρφωση κοινών σχεδίων δράσης για την ολοκλήρωση των συνεταιριστικών συστημάτων, την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη σύσταση συνεργατικών σχηματισμών των Μεσογειακών συνεταιρισμών στους επιλεγμένους κλάδους, καθώς και την υλοποίηση πιλοτικών έργων και διαδικτυακών υπηρεσιών.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Για την υλοποίησή του συνεργάζονται συνολικά 10 εταίροι από 5 χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ελλάδα).

Γεωγραφική κάλυψη του έργου

  • Ιταλία : Marche region
  • Γαλλία : Provence-Alpes-Côte d'Azur and Rhône-Alpes Region
  • Πορτογαλία : Algarve region and Coimbra district
  • Ελλάδα : Epirus and Thessaly Region
  • Ισπανία : Andalucía and Catalonia Region

Ο δικτυακός τόπος του έργου: http://www.medcoop.eu/ 

Υπεύθυνος του έργου για την Περιφέρεια Ηπείρου: Ελένη Καλαμπόκα