Δευ27052024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

"ARGES" - pAssengeRs and loGistics information Exchange System

Το ARGES "pAssengeRs and loGistics information Exchange System" εντάσσεται στο διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013». Η πρόταση του έργου υποβλήθηκε από κοινού και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία 2007-2013 για τα στρατηγικά έργα του άξονα μεταφορών. Το ARGES αποτελεί την υλοποίηση ενός σχεδιασμού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας που ξεκίνησε εδώ και χρόνια μεταξύ των Οργανισμών Λιμένων της Απούλιας (νοτιοανατολική Ιταλία) και της Ελλάδας, με σκοπό την από κοινού διαχείριση των πληροφοριών που αφορούν στις ροές των μετακινήσεων επιβατών και εμπορευμάτων για την βελτιστοποίηση της διαχείρισής τους.

Κύρια αντικείμενα του ARGES είναι:

 • Η Ανταλλαγή δεδομένων στα Πληροφοριακά Δίκτυα Μεταφορών και Logistics
 • Η Εδαφική Οικονομική Ανάπτυξη
 • Η Ασφάλεια
 • Η Προσαρμογή στις Κοινοτικές Οδηγίες
 • Η Βελτίωση των τουριστικών ροών

Το ARGES είναι στρατηγικής σημασίας έργο διότι το αποτέλεσμα του καλύπτει ολόκληρη την επιλέξιμη περιοχή και είναι επιπλέον επεκτάσιμο, θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη νέων πολιτικών στην μελλοντική προγραμματική περίοδο ενώ παράλληλα προσαρμόζει τις δύο Χώρες στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία και έχει επομένως μία πραγματική επίπτωση στην περιοχή. Επιπλέον το ARGES δημιουργεί τις προϋποθέσεις και τα εργαλεία, που θα διαρκέσουν στον χρόνο, για την συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και αξιοποιεί άλλα έργα συνεργασίας που έλαβαν χώρα τόσο σε αυτήν όσο και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Τα αποτελέσματα του έργου είναι βιώσιμα στον χρόνο καθιστώντας το ως ένα πιλοτικό έργο στο οποίο δύο Χώρες (Ελλάδα - Ιταλία) συνεργάστηκαν με σκοπό να προσαρμοστούν στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Στο ARGES συμμετέχουν ως εταίροι οι ακόλουθοι φορείς:

 • η Περιφέρεια Ηπείρου ως επικεφαλής Εταίρος (Ελλάδα)
 • Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας (Ελλάδα)
 • Ο Οργανισμός Λιμένος Πάτρας (Ελλάδα)
 • Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας (Ελλάδα)
 • Ι.Υ.Τ.Ε. Διόφαντος Πάτρας (Ελλάδα)
 • Ο Οργανισμός Λιμένος Λεβάντε (Λιμένες των Μπάρι, Μπαρλέτα και Μονόπολι Ιταλία)
 • Η Ιταλική Γενική Διεύθυνση Ακτοφυλακής (ITALIAN COAST GUARD HEADQUARTERS)
 • Επαρχία BAT, των Μπαρλέτα, Άντρια, Τράνι (Provincia BAT, di Barletta - Andria – Trani - Ιταλία)
 • Πολυτεχνείο του Μπάρι (Ιταλία)
 • Ευρωμεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή (Ιταλία)

Αντικείμενο

Ως επικεφαλής εταίρος του Arges για την Ελλάδα, η Περιφέρεια Ηπείρου υλοποιεί τις δράσεις 5.1 "Προσαρμογή και ολοκλήρωση υφιστάμενων συστημάτων διαχείρισης δρόμων και τουριστικής πληροφορίας - Εξωτερικός Συνεργάτης" του Πακέτου εργασίας 5 και 6.3 "Παραμετροποίηση συστήματος πρόβλεψης καιρού για τους Ελληνικούς λιμένες των εταίρων του έργου "Passengers and Logistics Information Exchange System" του Πακέτου Εργασίας 6.

Στο πλαίσιο των υλοποιούμενων δράσεων του Arges, δημιουργήθηκε πληροφοριακό σύστημα το οποίο έχει την δυνατότητα να συγκεντρώνει και να διαχέει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, που αφορούν ειδικά στους ελληνικούς λιμένες που μετέχουν στο ARGES και γενικά στην περιοχή της Ηπείρου ως οδική ενδοχώρα του Λιμένα Ηγουμενίτσας. Οι παρεχόμενες πληροφορίες απευθύνονται κυρίως στους διερχόμενους ταξιδιώτες, επιβάτες και μεταφορείς καθώς και στους φορείς λειτουργίας των διασυνδεόμενων οδικών και ακτοπλοϊκών δικτύων, αποτελούμενες από στοιχεία των συνθηκών οδικής κυκλοφορίας, της λιμενικής διακίνησης επιβατών και οχημάτων, των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών καθώς και πληροφορίες τουριστικού ενδιαφέροντος.

Υπεύθυνη του έργου για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων: Τριάντου Σοφία