Δευ27052024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

"THIROPEDIA" Interactive Digital Services for Promotion of Natural Heritage and Sustainable Hunting

greece-italy

ΕΡΓΟ: Interactive Digital Services for Promotion of Natural Heritage and Sustainable Hunting "Thiropedia"
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας 2007-2013

Tο έργο ThiroPedia επικεντρώνεται στη «χαρτογράφηση» των προβλημάτων - απειλών καθώς και στην ανάδειξη της σημασίας του αθλήματος του κυνηγιού στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Διαφαίνεται ότι το άθλημα του κυνηγιού αποτελεί σοβαρή απειλή για την πανίδα. Η πλειοψηφία των κυνηγών διακατέχεται από μια έλλειψη γνώσης για την αειφόρο πρόληψη και τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς. Από την άλλη πλευρά όμως, το κυνήγι σύμφωνα με την κοινοτική και τη διεθνή επιστημονική εμπειρία μπορεί να αποτελέσει σημαντική παράμετρο για τη διατήρηση της ισορροπίας των οικοσυστημάτων.
Το THIROPEDIA στοχεύει στη συλλογή, ψηφιοποίηση των σχετικών πληροφοριών για το κυνήγι και στην ανάδειξη της αξίας αυτής της πληροφορίας από περιβαλλοντική άποψη. Επίσης επικεντρώνεται στη δημιουργία διαδραστικών εφαρμογών για την προώθηση και την προστασία της βιοποικιλότητας της πανίδας και των δύο περιοχών έχοντας ως ομάδες στόχους τον ευρύτερο πληθυσμό, τους επισκέπτες, παιδιά, νέους κυνηγούς, τουρίστες και επιστήμονες.
Υπεύθυνοι του έργου για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων :
Στεργίου Μαίρη
Παπαϊωάννου Χαριτάκης