Δευ27052024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

"Hidden" - Hidden Innovation Initiatives for SME’s

ΕΡΓΟ: Hidden Innovation Initiatives for SME’s “HIDDEN”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου (Programme MED) 2007-2013

hiddenΗ Ήπια Καινοτομία– HIDDEN INNOVATION επιχειρεί να υποστηρίξει καινοτομίες με την έννοια της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, του μάρκετινγκ και της οργάνωσης (κρυφές ή ήπιες καινοτομίες) και με αυτό τον τρόπο να εξασφαλίσει δυνατότητες υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης με όρους ανταγωνιστικότητας και εργασίας στην περιοχή της Μεσογείου. Το προτεινόμενο σχέδιο εργασιών προβλέπει την εγκαθίδρυση ενός Διεθνούς Δικτύου Συνεργασίας που θα τονώσει την ανταλλαγή πληροφοριών, δεδομένων και εμπειριών με την εμπλοκή σημαντικών φορέων και ομάδων ενδιαφερομένων, την χαρτογράφηση και αξιολόγηση κοινών απαιτήσεων, ευκαιριών και μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις συμμετέχουσες περιφέρειες καλύπτοντας παραδοσιακούς τομείς όπως ο Τουρισμός, τα Αγροτικά Τρόφιμα και η Χειροτεχνία, δίνοντας μια καθαρή εικόνα των δυνατοτήτων που θα πρέπει να ενδυναμωθούν.                                           

Η σύμπραξη, της οποίας ηγείται η Περιφέρεια Ηπείρου, έχει εντοπίσει κοινές προκλήσεις με εταίρους από την Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, οι οποίοι παρουσιάζουν συμπληρωματικές ικανότητες και μοιράζονται το όραμα να παραστούν στα τοπικά ενδιαφερόμενα μέρη στην διαδικασία ανάπτυξης της καινοτομίας τους μέσω της δημιουργίας στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ οικονομικών φορέων και δημόσιων αρχών.

Συμπερασματικά, το Πρόγραμμα HIDDEN θα ενισχύσει την αξία της ήπιας καινοτομίας και θα πράξει ορατά και μετρήσιμα αποτελέσματα στο κοινωνικό και οικονομικό τομέα καθώς και στις δημόσιες πολιτικές.        

Οι εταίροι

Η κοινοπραξία του έργου καλύπτει πέντε διαφορετικές χώρες της Μεσογείου (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία) και αποτελείται από Τοπικές Αρχές, Κέντρα Έρευνας και Καινοτομίας, Ιδρύματα, Αναπτυξιακούς Οργανισμούς & Εμπορικά Επιμελητήρια.

medΗ κοινοπραξία του έργου αποτελείται από τους εξής εταίρους:

  • Περιφέρεια Ηπείρου
  • Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Ηπείρου (BIC HΠΕΙΡΟΥ)
  • Local Development Agency Langhe Monferrato Roero
  • Parco Tecnologico Padano Foundation
  • Chamber of Commerce and Industry of Marseille Provence
  • Interdepartmental Research Centre L.U.P.T.
  • Nersant (The enterprises Association of the Santarem Region)
  • Chamber of Commerce Industry and Navigation of Castellon