Δευ27052024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

"GRLTCUZINE" - Cultural gastronomic particularities :Creation of an identity of the local gastronomic heritage in the region Greece-Italy

greece-italy

 

ΕΡΓΟ: Cultural gastronomic particularities :Creation of an identity of the local gastronomic heritage in  the region Greece-Italy “GrItCUZINE”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας 2007-2013

Το έργο έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των περιοχών παρέμβασης μέσα από την ανάδειξη και προαγωγή ενός από τα σημαντικότερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν αλλά και ταυτόχρονα διαφοροποιούν τις γεωγραφικές περιοχές : την παραδοσιακή μεσογειακή γαστρονομία.

Μέσα από το έργο, λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη ενός ιδιαίτερα σημαντικού κοινού πολιτισμικού γαστρονομικού πλούτου μεταξύ των δύο χωρών και την ολοένα αυξανόμενη απαίτηση καταγραφής αυτού, θα δημιουργηθεί ένα κοινό δίκτυο μεταξύ των δύο χωρών με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση και την πολιτισμική ανάδειξη της Ελληνο-Ιταλικής γαστρονομίας. Ειδικότερα, θα καταγραφούν και θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο όλες οι κοινές και μη γαστρονομικές συνήθειες των δύο λαών (παραδοσιακές μεσογειακές συνταγές) με την παράλληλη ανάδειξη των τοπικών κοινών και μη παραδοσιακών προϊόντων.

Παράλληλα θα γίνει καταγραφή των ιστορικών στοιχείων των διατροφικών επιλογών με την πάροδο των χρόνων διαμέσου των πολιτισμών των δυο λαών (ήθη και έθιμα). Παράλληλα, θα διερευνηθούν οι προϋποθέσεις και οι κανόνες για την δημιουργία ενός κοινού δικτύου προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινό διακρατικό σύμφωνο ποιότητας γαστρονομίας όπου μέσα από μια σειρά δράσεων θα εξασφαλίζεται η ευαισθητοποίηση συγκεκριμένων ομάδων κοινού με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης, η προώθηση του νέου προϊόντος (της παραδοσιακής μεσογειακής γαστρονομίας) ως τουριστικό και πολιτισμικό στοιχείο θα ενισχύσει την ανάπτυξη των περιοχών, θα αναβαθμίσει την παροχή των τουριστικών υπηρεσιών ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και επιτυγχάνοντας την μείωση του αποκλεισμού των δυσπρόσιτων περιοχών αλλά και των ειδικών κοινωνικών ομάδων των περιοχών παρέμβασης από τα κοινά.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Επικεφαλής Εταίρος: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Εταίροι:

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας

  • Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας
  • ΑΧΑΙΑ – Αναπτυξιακή Α.Ε.
  • Επαρχία του Πρίντιζι
  • National Confederation of Crafts & SMEs (Πρίντιζι)

Υπεύθυνη του έργου για την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: Ζήση Βασιλική