Δευ27052024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Οικονομική Επιτροπή

Πρακτικό και Αποφάσεις της 30ης/11-10-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 30ης/11-10-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.30.11-10-2019.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 29ης/03-10-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 29ης/03-10-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.29.03-10-2019.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 28ης/23-09-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 28ης/23-09-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. ΠΡΑΚΤΙΚΟ.28.23-09-2019.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 27ης/29-08-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

Πρακτικό και Αποφάσεις της 27ης/29-08-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.27.29-08-2019.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 26ης/21-08-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 26ης/21-08-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. ΠΡΑΚΤΙΚΟ.26.21-08-2019.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 25ης/08-08-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 25ης/08-08-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.25.08-08-2019.zip