Δευ27052024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

"WOODE3" - Wood Energy Exploitation for Entrepreneurship

woode3 med

ΕΡΓΟ : Wood Energy Exploitation for Entrepreneurship “WOODE3”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου (Programme MED) 2007-2013

Το WOODE3 ασχολείται με την προστασία και την αξιοποίηση της δασικής βιομάζας στο χώρο της Μεσογείου, με την ενσωμάτωση μηχανισμών που θα εξασφαλίζουν την υγιή ανάπτυξη του τομέα ενέργειας από ξύλο. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και η ενίσχυση των ικανοτήτων των φορέων λήψης αποφάσεων, για την προώθηση ενός συστήματος διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, τη δημιουργία προτεραιοτήτων και την παροχή υποστήριξης στους οικονομικούς φορείς για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη του κλάδου.

Η Περιφέρεια Ηπείρου από το συγκεκριμένο έργο φιλοδοξεί:

  • να αποκτήσει τεχνογνωσία μέσω του έργου, καθώς αποτελεί σοβαρή καινοτομία για τα χωρικά της δεδομένα,
  • να μελετήσει τις δυνατότητες αλλά και τις επιπτώσεις, που προκύπτουν για τον τόπο σύμφωνα με τις ισχύουσες σύγχρονες ανάγκες,
  • να οργανώσει δομές και μηχανισμούς υποστήριξης ώστε να λειτουργήσει όλο το φάσμα της παραγωγικής- εφοδιαστικής αλυσίδας της ξυλώδους βιομάζας.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

  • το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Drome, Γαλλία
  • η Περιφέρεια Ηπείρου, Ελλάδα
  • το Επιμελητήριο Γεωργίας και Δασών της Σλοβενίας,
  • ο Δήμος Entracque της Ιταλίας,
  • η Περιφέρεια Piemonte της Ιταλίας,
  • το Τεχνολογικό και Δασικό Ινστιτούτο της Καταλονίας (CTFC) και
  • ο επιστημονικός φορέας SODEMASA στην Αραγονία της Ισπανίας.

Ο δικτυακός τόπος του έργου: http://woode3.eu/

Υπεύθυνος του έργου για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων: Τριάντου Σοφία