Δευ27052024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Λογισμικό

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι με ενδεικτικά προγράμματα:

Πλοήγηση ιστού Ανάγνωση αρχείων .pdf Βοηθητικά προγράμματα Συμπίεση αρχείων  Μετατροπή αρχείων σε .pdf Πακέτο συμβατότητας
αρχείων Ms Office

Ms Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari

Opera

Foxit reader

Adobe Acrobat Reader

OpenOffice

Adobe Flash player

Adobe Shockwave Player

Winzip

Winrar

7zip

PDFCreator

DoPDF

FileFormatConverters

Απομακρυσμένη διαχείριση
Teamviewer