Δευ27052024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

"MEDLS" - Mediterranean Life Style

greece-italyΟ κύριος στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη, η προώθηση του τουρισμού και της πολιτιστικής ανάπτυξης των Ελληνικών περιοχών και της περιφέρειας της Απουλίας που εμπλέκονται στην δημιουργία ενός κοινού μοτίβου: “Μεσογειακός τρόπος ζωής”. Ο τρόπος αυτός συνδέεται με τις τοπικές ομορφιές και τις καλές πρακτικές των πιο αντιπροσωπευτικών τομέων: γαστρονομία, τοπικά προϊόντα, φυσικές και πολιτισμικές πηγές, και χειροτεχνία. Η συνεχής αύξηση του τουρισμού που παρατηρείται στην περιοχή ενδιαφέροντος, καθιστά αυτόν τον στόχο θεμελιώδη έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους δια μέσω καινοτόμων μεθόδων, καθώς επίσης και την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας και του τομέα της προώθησης.

Επιπροσθέτως, το έργο θέλει να πετύχει τη βελτίωση των τοπικών οικονομιών που βασίζονται κυρίως στις τουριστικές δραστηριότητες μέσω έκδοσης οδηγών, δημιουργίας δικτύων, προωθητικών ενεργειών (πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.α).Το έργο θα αποτελέσει μια ευκαιρία για να αυξηθεί ο τουρισμός, να υπάρξει οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και σεβασμό τις παραδόσεις, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας τουριστικής γνωρίζει / καταναλωτών προς την "πιστοποίηση" των προϊόντων / υπηρεσιών. Το έργο "MedLS επικεντρώνεται στην τόνωση της ελκυστικότητας των υπηρεσιών καθώς και των προϊόντων των Μεσογειακών χωρών δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

  • Leverano Municipality
  • Province of Lecce
  • Municipality of Fragagnano
  • Apulian Institute of Economic and Social Research
  • NEA Development Enterprise of Achaia Prefecture
  • Prefecture of Corfù
  • Περιφέρεια Ηπείρου

Υπεύθυνη του έργου για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων: Τριάντου Σοφία