Παρ19042024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

"EUFOFINET" - European Forest Fire Network

eufofinet   Interreg IVC

 

ΕΡΓΟ: European Forest Fire Network “ EUFOFINET“

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: INTERREG IVC

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών στον τομέα της πρόληψης και διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών, μέσω της ανταλλαγής Καλών Πρακτικών και της  ενσωμάτωσής τους στα Επιχειρησιακά Σχέδια του κάθε εταίρου. Επιπλέον, στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου εμπειρογνωμόνων σε θέματα δασικών πυρκαγιών μέσω του οποίου θα ανταλλάσσονται εμπειρίες και γνώσεις και θα αναπτύσσονται  συνεργασίες.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Υπεύθυνη του έργου για την Περιφέρεια Ηπείρου: Καλλιόπη Τέσια