Δευ27052024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

"INNOVOIL"

 

innovoil greece-italy

Ανάπτυξη ενός καινοτόμου πρωτοκόλλου για την Παραγωγή ελαιοκάρπου υψηλής ποιότητας, και διαδικασιών διαχωρισμού Έξτρα Παρθένου Ελαιολάδου.Εκπόνηση ενός ενιαίου πρωτοκόλλου επιβεβαίωσης της σταθερής ποιότητας του ελαιοκάρπου και αύξηση της παραγωγής και ποιότητας του ελαιολάδου.


Ο σκοπός αυτού του έργου είναι η δημιουργία καλά καθορισμένων κανόνων, προκειμένου να παραχθεί υψηλής και σταθερής ποιότητας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των υγρών ρύπων.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

• Παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εδάφους και των φύλλων μέσω δειγματοληπτικών εργαστηριακών ελέγχων και τοπικών ελέγχων των φύλλων μέσω οπτο-ηλεκτρονικών αισθητήρων
• Καθορισμός καλών πρακτικών ανάπτυξης του ελαιοκάρπου και της συγκομιδής του.
• Κατασκευή και λειτουργία ενός νέου, σύγχρονου καινοτόμου ελαιοτριβείου του οποίου μπορούν να ελεγχθούν οι βασικές μεταβλητές διαχωρισμού ελαιολάδου

• Χημικοί και οργανοληπτικοί έλεγχοι του ελαιολάδου για να επιβεβαιωθεί η σταθερή ποιότητα παραγωγής κάτω από διαφορετικές παραγωγικές συνθήκες

• Αξιολόγηση των χαρακτηριστικών διατήρησης της ποιότητας του ελαιολάδου σε συμβατικές (γυαλί, πλαστικό, τσίγκο) και νέες συσκευασίες (tetra pack)
• Έρευνα καταναλωτών σχετικά με την αποδοχή της νέας συσκευασίας
tetra pack
• Διάχυση των αποτελεσμάτων στους ελαιοπαραγωγούς, του ελαιοτριβείς, τις ΜΜΕ και τους καταναλωτές μέσω τεχνικών συναντήσεων στους ελαιώνες και το ελαιοτριβείο και άλλων επικοινωνιακών εκδηλώσεων

 

Στόχος: 1.1 Ενίσχυση της μεταξύ των Ερευνητικών ινστιτούτων, των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των Δημόσιων Φορέων

Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.370.000€

Επικεφαλής Εταίρος: Centro Laser (IT)

Εταίροι:

Industrial, Handicraft and Commercial Enterprises Assistance

Chemical and Merchandise Analysis Service

Αναπτυξιακή Εταιρεία Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού ETANAM AE OTA

Δήμος Πάργας

Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Διάρκεια: 26 μήνες