Παρ19042024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

"CYCLO" - Cycling Cities: Local Opportunities for Sustainable Mobility and Tourism Development

med

 

ΕΡΓΟ : Cycling Cities - Local Opportunities for Sustainable Mobility and Tourism Development “Cyclo”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου (Programme MED) 2007-2013

Το Έργο CYCLO (“Cycling cities – Local Opportunities for Sustainable Mobility and Tourism Development”) «Ποδηλατουπόλεις – Τοπικές ευκαιρίες για αειφόρα μεταφορά και τουριστική ανάπτυξη» επικεντρώνεται στην απογραφή εμπειριών αειφόρου κινητικότητας μέσω εφαρμογών Χρήσης Ποδηλάτων σε μικρά και μεσαία Αστικά Συστήματα στην περιοχή της Μεσογείου, με το να συμμετέχει στην διάδοση μιας φιλοσοφίας αειφόρου και φιλικής προς το περιβάλλον οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Το Έργο CYCLO προωθεί μια ενεργητική συμμετοχή κάθε περιοχής στη στρατηγική του έργου, να μετατρέψει μερικές πόλεις που ευνοούν τη χρήση ποδηλάτου σε Προσβάσιμα Συστήματα με την εφαρμογή Πιλοτικών Προγραμμάτων και Ενεργειών Ευαισθητοποίησης για την προώθηση χρήσης ποδηλάτων.

Με άλλα λόγια το Έργο CYCLO, θα αναπτύξει μια Συνεργία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για να εντοπίσει λύσεις και να μοιραστεί εμπειρίες ώστε να προωθήσει τη χρήση ποδηλάτων ως εναλλακτικό τρόπο οικονομικής ανάπτυξης και σχετίζονται με τον Τουρισμό Ποδηλάτου.

Τέλος, όσον αφορά τις πρωτοβουλίες Ευαισθητοποίησης, μεγάλη έμφαση θα δοθεί σε πρωτοβουλίες με συμμετοχή των πολιτών ώστε να διαδοθεί η χρήση του ποδηλάτου και σε νεαρές ηλικίες.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Επικεφαλής εταίρος:

1. Δήμος Chiaravalle (Ιταλία)

Εταίροι:

2. Δήμος του Pesaro (Ιταλία)

3. Marche Region Culture, Tourism and Commerce Unit (Ιταλία)

4. ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ (Ελλάδα)

5. Δήμος Ιωαννιτών (Ελλάδα)

6. Περιφέρεια Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας- πρώην Ν.Α. Πρέβεζας (Ελλάδα)

7. Δημαρχείο του Soller (Ισπανία)

8. Ινστιτούτο Κοινωνικής Ανάπτυξης (Πορτογαλία)

9. Κέντρο Ανάπτυξης (Σλοβενία)

10. Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Κύπρος)

 

Ο δικτυακός τόπος του έργου: http://www.cyclingcities.eu

Υπεύθυνος του έργου για την Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης: Κιτσαντάς Αθανάσιος