Δευ27052024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Αντιπεριφερειάρχες Θεματικών Ενοτήτων

 

Αγνή Νάκου - Δασούλα με αρμοδιότητα τα  θέματα  Πρόνοιας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Συνοχής και Δημόσιας Υγείας.

Οδυσσέας Πότσης  με αρμοδιότητα τα   θέματα Πολιτισμού, Νεολαίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

Σταυρούλα Μπραίμη-Μπότση με αρμοδιότητα τα θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου

Βασίλειος Γοργόλης με αρμοδιότητα τα θέματα Αθλητισμού και Απασχόλησης

Κωνσταντίνος Πατήλας  με αρμοδιότητα τα  θέματα Μεταφορών και Επικοινωνιών

Χρήστος Γούσης με αρμοδιότητα τα θέματα προστατευόμενων περιοχών χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, Εξωστρέφειας και Καινοτομίας