Παρ19042024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

"BIOGAIA" - Development of sustainable biogas strategies for integrated agro industrial waste management

greece-italy

 

ΕΡΓΟ: Development of sustainable biogas strategies for integrated agro industrial waste management “Biogaia”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας 2007-2013

Ο βασικός στόχος του έργου BioGAIA είναι η αύξηση της παραγωγής βιοαερίου σε εγκαταστάσεις (μονάδες) αναερόβιας ζύμωσης οι οποίες αξιοποιούν μείγματα υγρών αποβλήτων με βάση την εποχική διαθεσιμότητα τους. Παράλληλα, το έργο θέτει στόχους για την αύξηση της βιωσιμότητας των εν λόγω εγκαταστάσεων και την μετατροπή τους από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου (βιοενέργειας) οι οποίες θα προσφέρονται για επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην πράσινη επιχειρηματικότητα, αξιοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τα πλέον κατάλληλα αγροτικά και βιομηχανικά απορρίμματα (υγρής ή στερεής μορφής) που είναι διαθέσιμα στις περιοχές των εταίρων του έργου.

Ο στόχος σε αυτό το διασυνοριακό έργο κοινής δράσης είναι διττός καθώς εστιάζει αφενός στην προστασία του περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας μία από τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές που είναι η αναερόβια ζύμωση και αφετέρου στην εκμετάλλευση του ενεργειακού περιεχομένου των απόβλητων και των εγκαταστάσεων που θα αξιοποιούν την παραγόμενη ενέργεια μετατρέποντας την σε ηλεκτρική και θα συμβάλλουν στην παραγωγή σχετικών προϊόντων (π.χ. λιπασμάτων).

Παράλληλα, το έργο εστιάζει στην διευθέτηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα εμπλεκόμενα μέρη (επενδυτές) σχετικά με την εκμετάλλευση των αγροτικών και βιομηχανικών αποβλήτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την ανάκτηση υλικών (κυρίως compost) μέσα από ένα καλά σχεδιασμένο πλαίσιο αναπτυξιακών εφαρμογών, που μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει δράσεις πιλοτικής κλίμακας.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Επικεφαλής Εταίρος: Πανεπιστήμιο Πατρών – ΕΛΚΕ

Εταίροι:

  • Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Ν.Α. Αχαΐας
  • Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας (ΑΝΑΙΤ) Α.Ε.
  • Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας & Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας
  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας & Ιθάκης
  • Laser Center
  • Επαρχία του Μπάρι

Υπεύθυνοι του έργου:

- για την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας

Ζήση Βασιλική

-για την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

Κιτσαντάς Αθανάσιος