Δευ27052024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Επιτροπή για τη διερεύνηση των φαινομένων ρύπανσης απορροών περιοχής του έργου: "Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης διαχ. ενότητας"

14.5.12 ekthesi epitropis xyta

 

 

 

 

  • Η Έκθεση της Επιτροπής για τη διερεύνηση των φαινομένων ρύπανσης απορροών περιοχής του έργου:"Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης διαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου" pdf

 

 

 

 

 

 

 

  • Το Πρακτικό Χ της Επιτροπής Διερεύνησης και Αξιολόγησης των φαινομένων ρύπανσης απορροών περιοχής του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου (22.11.2012) pdf