Δευ27052024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000
Σας καλωσορίζουμε στην "Θυρίδα χρήστη Υπηρεσίας"
Προσπαθώντας να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες αρμοδιότητάς μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών σας και αναζητώντας τις ανάγκες - προτάσεις σας, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο:
Α. Προσωπικά στοιχεία:
Ονοματεπώνυμο
Please let us know your name.
Τόπος κατοικίας
Άκυρο Εισαγωγή
Επάγγελμα
Άκυρο Εισαγωγή
Ηλικία
Άκυρο Εισαγωγή
Γραμματικές Γνώσεις
Άκυρο Εισαγωγή
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Άκυρο Εισαγωγή
Email
Please let us know your email address.
Β. Στοιχεία που αφορούν την Υπηρεσία συναλλαγής σας
Περιφερειακή Ενότητα
Άκυρο Εισαγωγή
Υπηρεσία
Please write a subject for your message.
Τμήμα
Please write a subject for your message.
Γ. Για ποιο λόγο / αντικείμενο χρησιμοποιήσατε την Υπηρεσία
Λόγος / αντικείμενο
Please let us know your message.
Εξυπηρετηθήκατε;
Άκυρο Εισαγωγή
* Αν ΝΑΙ, σε πόσο χρόνο ικανοποιήθηκε το αίτημά σας;
Άκυρο Εισαγωγή
* Αν ΟΧΙ, γιατί;
Άκυρο Εισαγωγή
Που οφείλεται κατά τη γνώμη σας η μη ικανοποίηση του αιτήματός σας;
Please let us know your message.
Θεωρήσατε υπερβολικό ή όχι τον αριθμό των δικαιολογητικών;
Άκυρο Εισαγωγή
Τι σας προκάλεσε θετική εντύπωση κατά τη συναλλαγή σας με την Υπηρεσία;
Please let us know your message.
Τι σας προκάλεσε αρνητική εντύπωση κατά τη συναλλαγή σας με την Υπηρεσία;
Please let us know your message.
Δ. Παρατηρήσεις – Προτάσεις
Παρατηρήσεις – Προτάσεις
Please let us know your message.
Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην ορθολογικότερη οργάνωση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου
Σε περίπτωση καταγγελιών θα εξετάζονται μόνο οι επώνυμες περιπτώσεις