Δευ27052024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρακτικό και Αποφάσεις της 30ης/11-10-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 30ης/11-10-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.30.11-10-2019.zip