Δευ17062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Επιτροπή ισότητας των φύλων

Ετήσιο ενημερωτικό δελτίο 2018

Βρείτε το δελτίο τύπου εδώ.

Εκδήλωση ΠΕΠΙΣ Ηπείρου με ΓΓΙΦ για γυναίκες πρόσφυγες

Βρείτε το έγγραφο εδώ.

Πρακτικό 1/31-01-2018 της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

Βρείτε το πρακτικό εδώ.