Δευ27052024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2-8-2011

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.doc_6_.doc

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (21-3-2011)

Πρακτικό και αποφάσεις της 1ης συνεδρίασης (21-3-2011) pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (11-4-2011)

Πρακτικό και αποφάσεις της 2ης συνεδρίασης (11-4-2011) pdf