Τετ29032023

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ενημέρωση

Μηνιαίο δελτίο πιστοποίησης τιμών λιανικής πώλησης καυσίμων

Ημερομηνία Αρχείο
από 30.08.2019 έωσ 26.09.2019 pdf
από 02.08.2019 έως 29.08.2019 pdf
από 28.06.2019 έως 01.08.2019 pdf
από 31.05.2019 έως 27.06.2019 pdf
από 03.05.2019 έως 30.05.2019 pdf
από 29.03.2019 έως 02.05.2019 pdf
από 01.03.2019 έως 28.03.2019 pdf
από 01.02.2019 έως 28.02.2019 pdf
από 28.12.2018 έως 31.01.2019 pdf
από 30.11.2018 έως 27.12.2018 pdf
από 02.11.2018 έως 29.11.2018 pdf
από 28.09.2018 έως 01.11.2018 (ορθή επανάληψη) pdf
από 31.08.2018 έως 27.09.2018 pdf
από 03.08.2018 έως 30.08.2018 pdf
από 29.06.2018 έως 02.08.2018
pdf
από 01.06.2018 έως 28.06.2018
pdf
από 04.05.2018 έως 31.05.2018 pdf
από 30.03.2018 έως 03.05.2018 pdf
από 02.03.2018 έως 29.03.2018 pdf
από 02.02.2018 έως 01.03.2018 pdf
από 29.12.2017 έως 01.02.2018 pdf
από 01.12.2017 έως 28.12.2017 pdf
από 03.11.2017 έως 30.11.2017 pdf
από 29.09.2017 έως 02.11.2017 pdf
από 01.09.2017 έως 28.09.2017 pdf
από 03.08.2017 έως 30.08.2017 pdf
από 29.06.2017 έως 02.08.2017 pdf
από 01.06.2017 έως 28.06.2017 pdf
από 04.05.2017 έως 31.05.2017 pdf
από 30.03.2017 έως 03.05.2017 pdf
από 02.03.2017 έως 29.03.2017 pdf
από 02.02.2017 έως 01.03.2017 pdf
από 02.02.2017 έως 01.03.2017 pdf
από 29.12.2016 έως 01.02.2017 pdf
από 01.12.2016 έως 28.12.2016 pdf
από 03.11.2016 έως 30.11.2016 pdf
από 29.09.2016 έως 02.11.2016 pdf
από 01.09.2016 έως 28.09.2016  pdf
από 04.08.2016 έως 31.08.2016  pdf
από 30.06.2016 έως 03.08.2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
pdf
από 02.06.2016 έως 29.06.2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
pdf
από 05.05.2016 έως 01.06.2016 pdf
από 31.03.2016 έως 04.05.2016 pdf
από 03.03.2016 έως 30.03.2016 pdf
από 28.01.2016 έως 02.03.2016 pdf
από 31.12.2015 έως 27.01.2016 pdf
από 03.12.2015 έως 30.12.2015 pdf
από 29.10.2015 έως 02.12.2015 pdf
από 01.10.2015 έως 28.10.2015 pdf
από 03.09.2015 έως 30.09.2015 pdf
από 30.07.2015 έως 02.09.2015 pdf
από 02.07.2015 έως 29.07.2015 pdf
από 04.06.2015 έως 01.07.2015 pdf
από 30.04.2015 έως 03.06.2015 pdf
από 02.04.2015 έως 29.04.2015 pdf
από 05.03.2015 έως 01.04.2015 pdf
από 29.01.2015 έως 04.03.2015 pdf
από 01.01.2015 έως 28.01.2015 pdf
από 04.10.2014 έως 31.12.2014 pdf
από 30.10.2014 έως 03.12.2014 pdf
από 02.10.2014 έως 29.10.2014 pdf
από 28.08.2014 έως 01.10.2014 pdf
από 31.07.2014 έως 27.08.2014 pdf
από 03.07.2014 έως 30.07.2014 pdf
από 29.05.2014 έως 02.07.2014 pdf
από 01.05.2014 έως 28.05.2014 pdf
από 03.04.2014 έως 30.04.2014 pdf
από 06.03.2014 έως 02.04.2014 pdf
από 30.01.2014 έως 05.03.2014 pdf
από 02.01.2014 έως 29.01.2014 pdf
από 28.11.2013 έως 01.01.2014 pdf
από 31.10.2013 έως 27.11.2013 pdf
από 03.10.2013 έως 30.10.2013 pdf
από 05.09.2013 έως 02.10.2013 pdf
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
από 01.08.2013 έως 04.09.2013
pdf
από 01.08.2013 έως 04.09.2013 pdf
από 04.07.2013 έως 31.07.2013 pdf
από 30.05.2013 έως 03.07.2013 pdf
από 02.05.2013 έως 29.05.2013 pdf
από 28.03.2013 έως 01.05.2013 pdf
από 28.02.2013 έως 27.03.2013 pdf
από 31.01.2013 έως 27.02.2013 pdf
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
από 03.01.2013 έως 30.01.2013
 pdf
από 03.01.2013 έως 30.01.2013 pdf
από 06.12.2012 έως 02.01.2013 pdf