Τετ12062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Π.Ε. Ιωαννίνων

Γνωστοποίηση κενών θέσεων φαρμακείων Π. Ε. Ιωαννίνων

κατά την:

31η Μαΐου 2019

Βρείτε την ανακοίνωση εδώ, την αίτηση εδώ.

31η Δεκεμβρίου 2018

Βρείτε την ανακοίνωση εδώ, την αίτηση εδώ.

30η Σεπτεμβρίου 2018

Βρείτε την ανακοίνωση εδώ, την αίτηση εδώ.

31η Μαΐου 2018

Βρείτε την ανακοίνωση εδώ, την αίτηση εδώ.

31η Δεκεμβρίου 2017

Βρείτε την ανακοίνωση εδώ, την αίτηση εδώ, και τον σχετικό νόμο εδώ.