Δευ17062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Επ/πή Περιβ/ντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Πρακτικό 4ο/14-06-2019 και αποφάσεις συνεδρίσης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η.

Πρακτικο 4ο/2019 και αποφάσεις συνεδρίσης Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η.4o_PRAKTIKO_2019.zip

Πρακτικό και αποφάσεις της 3ης /10-04-2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η.

3ο /10-04-2019 Πρακτικό και αποφάσεις συνεδρίασης της Επιτροπής περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιχμαού & Ανάπτυξης Π.Η.3ο.2019_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΩΤ7Ο7Λ9-ΙΣΡ.pdf

1ο Πρακτικό και αποφάσεις της 1ης/2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδασιμού & Ανάπτυξης Π.Η.

1ο_Πρακτικό_2019_6ΘΛ17Λ9-Φ93.pdf  Πρακτικό και αποφάσεις της 1ης/2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού ΣΧεδιασμού & ΑΝάπτυξης ΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2ΗΣ /12-02-2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πρακτικό αποφάσεις  της 2ης/12-02-2019 συνεδρίασης της Επιτροπής |Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η. πρακτικο_2ο.2019.zip

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 7ΗΣ /19-12-2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πρακτικό και Αποφάσεις 7ης/19-12-2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης7ο.2018_πρακτικό_pdf.pdf

Περισσότερα Άρθρα...