Δευ17062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Επ/πή Περιβ/ντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Πρακτικό 3ο/25-04-2016 και Αποφάσεις Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Πρακτικό 3ο/25-04-2016 και Αποφάσεις συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & ΑΝάπτυξης Π.Η.Praktiko_3-2016_6ΤΦ87Λ9-6ΤΥ.pdf

Πρακτικό 2ο/28-03-2016 και Αποφάσεις Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Πρακτικό 2ο/28-03-2016 και αποφάσεις συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η. Praktiko_2o-2016_602Ρ7Λ9-ΧΛΠ.pdf

Πρακτικό 1ο/15-02-2016 και Αποφάσεις Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Πρακτικό 10/15-02-2016 και αποφάσεις συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η. Praktiko_1o-2016__713Η7Λ9-ΗΨ8.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ/15-02-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Η.

Από τη Γραμματεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνεται ότι στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 15-02-2016, λήφθηκαν αποφάσεις - γνωμοδοτήσεις για τα εξής θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης.

Πρακτικό αριθμ. 01/15-02-2016
Αριθμός Απόφασης – Θέμα

1. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε τουριστικές εκθέσεις κατά το έτος 2016.
2. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε έκθεση FOOD EXPO 2016 που πραγματοποιείται το διάστημα 19-21/03/2016 στην Αθήνα.
3. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση ξυλόγλυπτου Τέμπλου και των φορητών εικόνων Ι.Ν Γεννεσίου της Θεοτόκου Βαργιάδων»,προϋπολογισμού 15.000,00 € και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
4. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Καστρίτσας»,προϋπολογισμού 16.500,00 € και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
5. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση χώρων ποτίσματος ζώων στο Ανθοχώρι Μετσόβου ( Προμήθεια υλικών )» προϋπολογισμού 17.350,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
6. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες στεγανοποίησης λαογραφικού μουσείου Βίτσας Ζαγορίου» προϋπολογισμού 20.000,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
7. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, τεχνικά έργα και σημάνσεις σε περιοχές του Δήμου Πάργας» προϋπολογισμού 297.000,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
8. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της 6ΗΣ Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων - Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση οροφής στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού προϋπολογισμού 24.600,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
9. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου , του Δήμου Ιωαννιτών και της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού θεάτρου Ιωαννίνων (ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ.) για το έτος 2016, προϋπολογισμού 30.000,00 € και ορισμό ενός (1) μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
10. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Συντονιστικό Όργανο με έδρα τα γραφεία της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», για την ανάδειξη και διατήρηση του Γεωπάρκου Βίκου – Αώου με την ονομασία «Επιτροπή Διατήρησης και Ανάδειξης Γεωπάρκου Βίκου – Αώου» και διακριτικό τίτλο «Ε.ΔΙ.Α.ΓΕ. Βίκου – Αώου».
11. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων) για την υλοποίηση του έργου: «Απομάκρυνση στραγγιδίων για την αποφόρτιση του κυτάρου του Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπέιρου ( Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού 59.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
12. Αποφάσισε ομόφωνα για την επιστροφή του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου(Υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η), πλωτή μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, στη θέση «Όρμου Παγανιά», Λωρίδας Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας.».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: “ΣΑΓΙΑΔΑ ΦΙΣ Α.Ε.” , στην αδειοδοτούσα αρχή που είναι η Δ/νση περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αοπκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.
13. Γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (κατηγορία Α2, ομάδα 10 η, α/α 8): «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 1,7 MW, στο ρέμα Ελληνικό στην Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής του Δήμου Κόνιτσας, Π. Ε. Ιωαννίνων.» Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
14. Γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά επί του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η, α/α 7 - ομάδα 4η, α/α 22- ομάδα 9, α/α 201 ):«Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας (βιοέλαια ή βιορευστά), ισχύος 100 KW, , η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. τεμάχιο 230 -α της διανομής Σκλιάβη της Τ.Κ. Κυπαρίσσου του Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος Χαράλαμπος Λέκκας.
15. Γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά επί του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η, α/α 7 - ομάδα 4η, α/α 22- ομάδα 9, α/α 201 ):«Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας (βιοέλαια ή βιορευστά), ισχύος 500 KW, , η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. 612 τεμάχιο διανομής Προδρομίου, στη θέση «Κουτσουνίκια» της Τ.Κ. Προδρομίου του Δήμου Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΣΕΡΙΦΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ & ΛΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο.Ε.»με τον διακριτό τίτλο «BIGPOWER Ο.Ε.».
16. Γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά επί του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η, α/α 7 -ομάδα 4η, α/α 22- ομάδα 9, α/α 201 ):«Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας (βιοέλαια ή βιορευστά), ισχύος 100 KW, , η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. 545 τεμάχιο της Τ.Κ. Κυπαρίσσου του Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος Χαράλαμπος Λέκκας.
17. Γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά επί του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η, α/α 7 - ομάδα 4η, α/α 22- ομάδα 9, α/α 201 ):«Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας (βιοέλαια ή βιορευστά), ισχύος 100 KW, , η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. τεμάχιο 173, στη θέση «Μπρίκα» της Τ.Κ. Πηγαδουλίων του Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΣΕΡΙΦΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ & ΛΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο.Ε.».
18. Γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. που αφορά στο έργο (κατηγορία Α2, ομάδα 10η) λειτουργίας μικρού υδροηλεκτρικού, ισχύος 0,97 MW, στο ρέμα Γκούρα στην Τ.Κ. Ανθοχωρίου του Δήμου Μετσόβου, Π. Ε. Ιωαννίνων.»Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

19. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παράταση του χρονοδιαγράμματος των Προγραμματικών Συμβάσεων που έχουν υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και των Ιερών Μητροπόλεων Ιωάννίνων, Άρτας & Νικοπόλεως & Πρεβέζης αντίστοιχα για την υλοποίησης των παρακάτω έργων:
Α) Εργασίες αποκατάστασης στέγης Ι.Μ. Σπηλαιώτισσας Αρίστης Ζαγορίου
Β) Συντήρηση-αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Καστρίτσας
Γ) Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Καστρίτσας
Δ) Συντήρηση-αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελεούσης Άρτης
Ε) Συντήρηση-αποκατάσταση Ιεράς Μονής Φανερωμένης Κερασώνος
ΣΤ) Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κομμένου Άρτας
μέχρι 31-12-2017.

20. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την 2η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας)
και της Περιφέρειας Ηπείρου και της για την υλοποίηση του έργου: ««Εργασίες
αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο της Δυτικής Νεκρόπολης και στον αρχαιολογικό χώρο του μικρού θεάτρου», ως προς το χρηματοδοτικό μέσο και την διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης.

21. Γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά επί του περιεχομένου της φακέλου
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου (υποκατηγορία Α2, ομάδα 3η, α/α 6):«Μετατροπή υφιστάμενου λιμενίσκου Συβότων σε τουριστικό καταφύγιο και εγκατάσταση πλωτών προβλητών».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: η εταιρεία : «Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. ».

Πρακτικό8ο/02-11-2015 και Αποφάσεις Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Πρακτικό 8ο/02-11-2015 και αποφάσεις συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης PRAKTIKO_8o.2015_ΨΛ277Λ9-ΖΣΩ.pdf.

Πρακτικό7ο/09-09-2015 και Αποφάσεις Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Πρακτικό 7ο/09-09-2015 και αποφάσεις συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η.PRAKTIKO_7.2015_ΨΡΞ07Λ9-0ΝΧ.pdf

Περισσότερα Άρθρα...