Δευ17062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Επ/πή Περιβ/ντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Ορθή επναλήψη της αριθμ. 5/27/13-03-2013 απόφασης της Επιτροπής ΠεριβάλλοντοςΧωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Ορθή επενάληψη της αριθμ. 5/27/13-03-2013 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & ΑανάπτυξηςApofasi_5-27-2013-signed.pdf

Πρακτικό 5ο/13-03-2013 και Αποφάσεις Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Πρακτικό 5ο/13-03-2013 και αποφάσεις συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Praktiko_5-2013__.pdf

Πρακτικό 4ο/05-03-2013 και Αποφάσεις Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Πρακτικό 40/05-03-2013 και Αποφάσεις Συνεδρίασης τηςΕπιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Praktiko_4o-2013-signed.pdf

Αριθμ. 3/17/12-02-2013 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμολύ & Ανάπτυξης

Αριθμ. 3/17/12-02-2013 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & ΑνάπτυξηςApofash_3-17-2013_signed.pdf

Πρακτικό 2ο/2013 και Αποφάσεις 2/3,2/4 & 2/6-2/16/31-01-2013Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Πρακτικό 20/2013 και αποφάσεις 2/3,2/4 & 2/6 έως 2/16/31-1-13 συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Praktiko_2-2013__1.pdf

Πρακτικό και Αποφάσεις της 1ης /16-01-2013 Συνεδερίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Πρακτικό και Αποφάσεις της 1ης/16-01-2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & ΑνάπτυξηςPRAKTIKO_1-2013-signed.pdf

Περισσότερα Άρθρα...