Δευ17062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/103/15-10-2013 ΤΗΣ 12ΗΣ /15-10-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/103/15-10-2013 ΤΗΣ 12ΗΣ/15-10-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Η.ΑΠΟΦΑΣΙ_12.103.2013_ΒΛ1Φ7Λ9-ΥΒΕ-signed.pdf