Δευ17062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρακτικό 4ο/04-06-2014 και Αποφάσεις Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Πρακτικό 4ο/4-6-2014 και αποφάσεις της επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η.ΩΔΤΕ7Λ9-2ΓΟ.pdf