Πεμ08122022

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Μ.Ε.Θ.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 2 ΕΤΗ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ:1

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ:

ΑΝΑΜΟΝΗ ΜΕΧΡΙ:   

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:1

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Επώνυμο – Όνομα

Σειρά Προτερ.

Τελική Ειδικότητα

Κατάσταση

Παρατηρήσεις