Δευ27052024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Παιδιατρική

ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΠΛΗΡΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 8

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ: 2

ΑΝΑΜΟΝΗ ΜΕΧΡΙ: 12ος -2020

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Επώνυμο – Όνομα

Πατρώνυμο

Σειρά Προτερ.

Τελική Ειδικότητα

Αριθμ. πρωτ. αποστολής δικαιολογητικών στο Υπουργείο

Παρατηρήσεις

7479/22.10.08

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

 73441/2577/21-08-2012

 ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ

902/04.02.09

ΜΠΑΡΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΡΙΖΟΣ

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

23376/1138/28-04-2011

 

1827/06.03.09

ΚΑΡΑΚΕΚΕ ΕΛΕΝΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

25642/497/28-04-2011

 

1987/11.03.09

ΔΟΜΠΡΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

111748/4004/19-12-2012

 

2381/26.03.09

ΜΕΪΜΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

56596/2343/22-08-2011

 ΔΙΑΓΡΑΦΗ Υ10δ/95127/13-09-2011

2609/06.04.09

ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΖΗΣΗΣ

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

 65331/2655/27-09-2011

 

5326/23.07.09

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

 36240/1362/19-04-2013

 

5501/30.07.09

ΞΙΟΥΦΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

 52396/1863/04-06-2013

 

1686/10.03.10

ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

 53898/1723/22-05-2014

 

4526/21.07.10

ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

 1878/51/13-01-2015

 

4592/26.07.10

ΠΑΠΠΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

 35844/1338/25-04-2016

4593/26.07.10

ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΝΘΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

 66710/23-06-2015

 

4640/28.07.10

ΖΗΣΗ ΑΝΝΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

 82177/2917/12-08-2015

 

5197/01.09.10

MURADIAN MARINE

URIK

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

 92112/3218/14-09-2015

 

6136/19.10.10

ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

 48030/1722/31-05-2016

 

46793/1970/12-07-11 

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΥΑΝΘΙΑ 

ΠΕΤΡΟΣ 

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

 48029/1721/31-05-2016  

50804/2114/25-07-11 

ΣΟΥΡΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

 31668/1452/19-04-2017  

50805/2115/25-07-11 

ΖΩΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

 78433/2869/04-08-2017  

31289/1248/5-4-2012

ΡΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

103076/3580/28-09-2017  

67316/2341/26-07-2012

ΚΑΖΑΜΙΑ ΜΑΝΘΟΥΛΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

 146672/4698/19-12-2017  

92208/3277/12-10-2012

ΤΑΣΣΗ ΗΛΙΑΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

   ΔΙΑΓΡΑΦΗ 72274/2471/24-07-2013

3450/124/14-01-2013

ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

 171210/4575/

29-11-2018

 

30347/1168/02-04-2013

ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑ

ΖΩΗΣ

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

   ΔΙΑΓΡΑΦΗ 49939/1597/09-05-2014

27053/875/11-03-2014

ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

   ΔΙΑΓΡΑΦΗ 3446/77/11-01-2019

28139/937/13-03-2014

ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

   ΔΙΑΓΡΑΦΗ 61565/2114/9-6-2015

32007/1056/21-03-2014

ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

   ΔΙΑΓΡΑΦΗ 78574/2198/14-06-2018

75497/2475/15-07-2014

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

   ΔΙΑΓΡΑΦΗ 163846/4357/14-11-2018
75668/2638/20-07-2015 ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ   ΔΙΑΓΡΑΦΗ 51546/1849/09-06-2016
105728/3721/19-10-2015 ΛΩΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ   ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

 120866/3026/

07-08-2019

 
40519/1739/08-05-2017 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ  126499/3176/21-08-2019  
119284/3998/25-10-2017 ΝΤΡΙΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ  127273/3188/22-08-2019  

69945/1981/30-05-2018

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

 138879/3420/

13-09-2019

 
146224/3921/16-10-2018 ΨΩΜΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ  

 ΔΙΑΓΡΑΦΗ 32062/951/

08-03-2019

4436/130

15-01-2019

ΓΕΜΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΥΛΟΣ 1 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ    
44311/1253/29-03-2019 ΣΟΥΜΑΚΗΣ ΤΟΜΑΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ