Δευ27052024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ιατρική Βιοπαθολογία/Εργαστηριακή Ιατρική

ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΠΛΗΡΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 10

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ:

ΑΝΑΜΟΝΗ ΜΕΧΡΙ:

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 6

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Επώνυμο – Όνομα

Πατρώνυμο

Σειρά Προτερ.

Τελική Ειδικότητα

Αριθμ. πρωτ. αποστολής δικαιολγητικών στο Υπουργείο

Παρατηρήσεις

5416/6-9-2007

ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

 55158/2023/21-06-2012  

6740/25-10-2007

ΦΑΣΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

60309/2166/05-07-2012  

8411/1-12-2008

ΜΗΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

 80010/2752/10-09-2012

 

8544/03.12.08

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

 82635/2833/19-09-2012

 

3844/18.06.10

ΤΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

 106387/3785/05-12-2012

 

4598/26.07.10

ΜΟΣΧΕΤΑ ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

 18794/734/07-03-2013

 

5415/14.09.10

ΚΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 36074/1427/24-04-2012

5827/05.10.10

ΓΚΙΟΥΝΕΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

 68981/2361/17-07-2013

 

6138/19.10.10

ΚΑΤΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

 9285/359/30-01-2014

 

13204/654/09.03.11

ΠΑΠΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ: 25773/1201/02.05.11

48154/2003/18-07-2011 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΛΓΑ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ  

 ΔΙΑΓΡΑΦΗ

100577/3477/18-10-2013

 64547/2274/18-07-2012 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ    ΔΙΑΓΡΑΦΗ 136023/4682/02-01-2015
 1213/36/07-01-2013 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ  33944/1195/30-03-2015

 

21185/820/6-3-2013 ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ  93040/3248/15-09-2015

 

26708/1032/22-03-2013 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ  93290/3266/17-09-2015

 ΔΕΝ ΑΝΕΛΑΒΕ

47835/1644/30-04-2015 ΑΔΑΜ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ  98158/3432/02-10-2015

 

33070/1284/14-04-2016 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ  35532/1331/21-04-2016  
37204/1167/23-03-2018 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ   ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ  οικ.40431/1266/30-03-2018