Τρι18062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ακτινολογία

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: 2 ΕΤΗ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 1

ΑΝΑΜΟΝΗ ΜΕΧΡΙ:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ: 1

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 1

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Επώνυμο – Όνομα

Πατρώνυμο

Σειρά Προτερ.

Τελική Ειδικότητα

Αριθμ. πρωτ. αποστολής δικαιολογητικών στο Υπουργείο

Παρατηρήσεις

2280/26.07.10

ΚΛΑΠΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΗΛΙΑΣ

 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

29894/1345/19-05-2011

 

50793/2103/25-07-11 

ΤΣΑΜΠΟΥΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 

ΜΙΧΑΗΛ 

 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 25022/822/06-03-2014
61596/2192/07-07-2016 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  οικ. 71424/2633/04-08-2016  
161185/3875/17-10-2019 ΒΡΥΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ-ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ