Τρι18062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Καρδιολογία

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: 2 ΕΤΗ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 4

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ: 

ΑΝΑΜΟΝΗ ΜΕΧΡΙ:

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:  1

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Επώνυμο – Όνομα

Πατρώνυμο

Σειρά Προτερ.

Τελική Ειδικότητα

Αριθμ. πρωτ. αποστολής δικαιολογητικών στο Υπουργείο

Παρατηρήσεις

2933/11-09-06

ΠΑΠΑΦΑΚΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΗΛΙΑΣ

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 87441/2984/11-09-2013

1108/26-03-08

ΛΑΖΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

 

 ΔΙΑΓΡΑΦΗ 17819/892/29-03-2011

2023/02-06-09

ΤΣΙΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

11592/562/29-03-2011

 

2410/25-06-09

ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

14722/576/23-02-2012

 

2444/29-06-09

ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

 

 ΔΙΑΓΡΑΦΗ 70667/2488/09-08-2012

18904/948/31-03-11

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 106094/3780/30-11-2012

20360/1016

ΤΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

69037/2438/10-08-2012

 

31879/1410/19-05-11

ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

410/15/02-01-2013

 

45437/1885/08-07-11 

ΣΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 

  ΔΙΑΓΡΑΦΗ 32819/1264/10-04-2013

 59662/2449/29-08-11

ΒΕΝΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 

 15437/502/19-02-2015  

1241/41/07-01-2013

ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

οικ.84794/2881/03-09-2013  

45209/1625/15-05-2013

ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

 οικ.47655/1707/22-05-2013  

45764/1466/28-4-2014

ΑΥΔΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΗΛΙΑΣ

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

 οικ.48132/1535/05-05-2014  
112508/3981/06-11-2015 ΠΟΥΛΑΚΗ ΗΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ  oik.114398/4049/11-11-2015  
22915/885/15-03-2016 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ  οικ.23908/920/17-03-2016  
80101/2973/06-09-2016 ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ  οικ.112182/4098/02-12-2016  
81963/3028/12-09-2016 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ  6958/392/01-02-2017  
88561/3166/28-08-2017 ΤΣΙΡΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 114323/3861/18-10-2017  
187924/4981/20-12-2018 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ  οικ.189059/5011/21-12-2018  

123836/3115/

12-08-2019

ΚΩΤΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ   ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

 οικ.126642/3177/

20-08-2019