Παρ19042024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Π.Ε. Πρεβέζης

Γνωστοποίηση κενών θέσεων φαρμακείων Π. Ε. Πρέβεζας

κατά την:

31η Μαΐου 2019

Βρείτε την ανακοίνωση εδώ και την αίτηση εδώ.

31η Δεκεμβρίου 2018

Βρείτε την ανακοίνωση εδώ και την αίτηση εδώ.

30η Σεπτεμβρίου 2018

Βρείτε την ανακοίνωση εδώ και την αίτηση εδώ.

31η Μαΐου 2018

Βρείτε την ανακοίνωση εδώ και την αίτηση εδώ.

31η Δεκέμβρίου 2017

Βρείτε την ανακοίνωση εδώ και την αίτηση εδώ.