Τετ12062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2015-2019

 Αντικείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η διατύπωση στρατηγικών και στόχων για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής, την βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργάνων της Περιφέρειας, την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών και τον εξορθολογισμό της οικονομικής κατάστασης του οργανισμού της.
Στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η αποτύπωση ενός αναπτυξιακού οράματος και ο καθορισμός κατευθυντήριων αρχών, ώστε με συγκεκριμένη στρατηγική η Περιφέρεια να οδηγηθεί στην ανάπτυξη και να βελτιώσει τις σχέσεις της με τους πολίτες και τους λοιπούς δημόσιους και τοπικούς φορείς.pdfΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα

docΕρωτηματολόγιο Διαβούλευσης