Δευ17062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 ‘’Βιολογικές καλλιέργειες’’ του ΠΑΑ 2014-2020 και τροποποίηση της υπ' αριθμ4075/182059/31-12-2018 Πρόσκλησης.

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από τη Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ η υπ' αριθμ1641/125576/31-05-2019 Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 ‘’Βιολογικές καλλιέργειες’’ του ΠΑΑ 2014-2020 καθώς και η υπ' αριθμ1613/123609/29-05-2019 Τροποποίηση της 4075/182059/31-12-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μέτρο 11 ‘’Βιολογικές καλλιέργειες’’.

Βρείτε την ανακοίνωση και τις απόφασεις ένταξης και τροποποίησης πρόσκλησης εδώ.