Δευ27052024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 18η/14-06-2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

την 14-06-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 05-06-2019 συνεδρίασης.

 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας της οδού Τετρακώμου – Φράξου – Καστανιάς», προϋπολογισμού 3.430.000,00 € με ΦΠΑ.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς Ιερά Μονή Προφήτου Ηλία Πρέβεζας», προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ.
 3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού σύνδεσης Αγίου Σπυρίδωνα – Βίγλας – Ράχης με επαρχιακή οδό προς Κορωνησία» προϋπολογισμού 230.000,00 € με ΦΠΑ.
 4. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον κόμβου Κάτω Καλεντίνης της Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 000,00 με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση του από 24-05-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού που οδηγεί σε κτηνοτροφική μονάδα και σύνδεση αυτής με την επαρχιακή οδό προς Καταρράκτη», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση του από 10-06-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Πλακανίδια – Παλιουράκι και σύνδεσή της με επαρχιακή οδό», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 7. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. από Γέφυρα Καλογήρου έως Άρτα», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-08-2019.
 8. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζας – Πάργας», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-08-2019.
 9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση σύνδεσης επαρχιακού οδικού δικτύου με Άνω Πεδινά Ζαγορίου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 10. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκπόνηση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & στατική μελέτη για την αποκατάσταση του παραδοσιακού κτηρίου του δημοτικού σχολείου Διλόφου», προϋπολογισμού 43.989,63 € χωρίς Φ.Π.Α.
 11. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ερεισμάτων στην εθνική οδό Άρτας – Καρδίτσας στο ύψος της Καλεντίνης για απορροή όμβριων υδάτων (προμήθεια υλικών)».
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2019 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 13. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μπουραζάνι – Αηδονοχώρι – Ιερά Μονή Μολυβδοσκέπαστης», προϋπολογισμού 000,00 με Φ.Π.Α.
 14. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση (σαρζανέτ και λοιπές εργασίες) στην 32η επαρχιακή οδό προς Μονή Μολυβδοσκέπαστης και προς Αηδονοχώρι», αναδόχου «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», μέχρι την 30-08-2019.
 15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση ομβρίων στη 14η επαρχιακή οδό στην Τ.Κ. Λιθίνου», αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗ & ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 30-08-2019.
 16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού από διακλάδωση επαρχιακής οδού Ιωαννίνων – Κόνιτσας προς Ι.Μ. Ασπραγγέλων», αναδόχου «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 30-10-2019.
 17. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από Μεσοβούνι – Αρίστη – Πάπιγκο Μικρό Πάπιγκο», προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ.
 18. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αμάραντο – Λουτρά  Αμαράντου», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2019 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 20. Έγκριση διενέργειας, κατάρτισης και έγκρισης των όρων της διακήρυξης, δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, και συγκρότηση της Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής των τοπικών προϊόντων της Ηπείρου έτους 2019», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 21. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών με αντικείμενο «Υπηρεσίες εξωτερικού τεχνικού συμβούλου» στο πλαίσιο του έργου “Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania” με το ακρωνύμιο “PROSFORA”, του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020.
 22. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση εκδηλώσεων, στην Στοκχόλμη και το Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, το χρονικό διάστημα 21-22 Ιουνίου 2019.
 23. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση του 5ου Διεθνούς Φολκλορικού Φεστιβάλ με τον Χορευτικό Όμιλο Ιωαννίνων (Χ.Ο.Ι.).
 24. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση πολιτιστικού χαρακτήρα του συλλόγου «Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ», στα Ιωάννινα, στις 24 Ιουνίου 2019.
 25. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση των 3ων Διεθνών Αγώνων Ioannina Boxing Cup, στα Ιωάννινα, στις 28-29 Ιουνίου 2019, από τον Πυγμαχικό Γυμναστικό Σύλλογο Ιωαννίνων «Ο Τίγρης».
 26. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του 2ου Πανελληνίου Παράκτιου Κολυμβητικού Αγώνα Ανοικτής Θαλάσσης - Μπούκα στην Πρέβεζα στις 22-23/06/2019.
 27. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση διήμερου πρωταθλήματος Μπριτζ, από το Αθλητικό Σωματείο Αγωνιστικού Μπριτζ Ιωαννίνων στις 22 -23 Ιουνίου 2019.
 28. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης προμηθειών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση του 3ου Βυρώνειου Αγώνα Δρόμου 10χλμ από τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Νέων Ζίτσας, στις 30/06/19, στη Ζίτσα.
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων σε εκδόσεις.
 30. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την έκδοση του βιβλίου με τίτλο «Οι οικογένειες του Καλεντζίου» του Βασιλείου Τζούμα.
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα των Π.Ε Ιωαννίνων και Άρτας, για το οικονομικό έτος 2019.
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση της Ντόβα Ολυμπίας, υπαλλήλου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα από 12 έως και 14-06-2019 για τη συμμετοχή της σε Επιμορφωτικό Εργαστήριο για την Αναδοχή και την Υιοθεσία «Ένα σπίτι για κάθε παιδί».
 33. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στην Περιφέρεια Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων 2019-2020.
 34. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου Διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Post Alphabetical Interactive Museum using Participatory, Space Embedded, StoryTelling, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία» 2014-2020», προϋπολογισμού 76.388,82 € με Φ.Π.Α.
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2019.
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου Παναγιώτας Μίχου, Αν. Προϊσταμένης του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού ελέγχου Π.Ε. Ιωαννίνων, για τη συμμετοχή της στο σεμινάριο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με θέμα «Έλεγχος και αντιμετώπιση περιβαλλοντικού θορύβου από μηχανολογικό εξοπλισμό και μουσική», που θα πραγματοποιηθεί στις 19-21 Ιουνίου 2019 στη Θεσσαλονίκη.
 37. Έγκριση μετακίνησης του Παπαγιάννη Ιωάννη, Αναπλ. Προϊστ. Τμημ. Εργαστηρίων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων, στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει σε συνέδριο για το πρόγραμμα ELENA (European Local Energy Assistance) όπου η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει από το 2017 με έργα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου 2019 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 38. Διόρθωση της αριθμ. 14/1031/23-04-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην ανάθεση της προμήθειας υλικών για το Πρόγραμμα εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 39. Έγκριση υποκατάστασης αναδόχων για την εκτέλεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων που ήταν σε ισχύ την 31-12-2018 έως 30-06-2019.
 40. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2019).
 41. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση–αποκατάσταση πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες μέσω της ΕΟ 3, θέση Θανασέικα Άρτας», προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ.
 42. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή κόμβου Ζυγού επί της ΕΟ Άρτας - Τρικάλων», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 21-09-2019.
 43. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαμόρφωση κόμβου εισόδου Νεοχωρίου μετά απαλλοτριώσεων»,  αναδόχου «Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ», μέχρι την 20-08-2019.
 44. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό – άρση προσχώσεων της κοίτης υδατορεμάτων ΠΕ Άρτας».
 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 46. Έγκριση των αριθμ. Ι/08-05-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά) και ΙΙ/12-06-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018–2019 – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ΠΕ ΑΡΤΑΣ” με κωδικό ΟΠΣ 5029822» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 1.308.944,00 € με Φ.Π.Α. και ανάκληση της αριθμ. 16/1260/17-05-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 47. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 48. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2019 (οδοιπορικά μηνών Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου).
 49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηματικού ποσού που κατατέθηκε εκ παραδρομής στο λογαριασμό της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην Τράπεζα EUROBANK ERGΑSIAS A.E.
 50. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων στο Δ.Δ. Στεφάνης καθώς και στις θέσεις Ταράνα και Καλαμίτσι Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 160.000,00 € με Φ.Π.Α.
 51. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Εργασίες οδοστρωσίας και ηλεκτροφωτισμού στη Τ.Κ. Βαλανιδούσας ΠΕ Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 53.000,00 με ΦΠΑ.
 52. Έγκριση του από 11-06-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση βλαβών του οδοστρώματος και λοιπών στοιχείων ασφαλείας στις Επαρχιακές οδούς Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 72.000,00 με ΦΠΑ.
 53. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή από 06-05-2019, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών α) καθαρισμού ρεμάτων και χαντακιών στην περιοχή Γοργόμυλου και Γυμνότοπου Π.Ε. Πρέβεζας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και β) καθαρισμού ερεισμάτων και χαντακιών και αποκατάστασης ορατότητας στην 10η και 13η επαρχιακή οδό Π.Ε Πρέβεζας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και ατυχημάτων, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/135 και Φ.301/136/06-05-2019 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και την αριθμ. 16/1272/17-05-2019 (στ. 2 & 3) απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 54. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2019.
 55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 56. Απόφαση επί του αιτήματος της AVRAMOVIC KATARINA, για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, για υλικές ζημιές στο όχημα ιδιοκτησίας της, από κατολίσθηση των πρανών στην επαρχιακή οδό Πάργας- Αγιάς.
 57. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση της μουσικής παράστασης «Άξιον Εστί» σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη.
 58. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης (Διεθνές Πρωτάθλημα Τένις, Preveza Cup 2019).
 59. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης (37ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας).
 60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.