Δευ17062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ορισμός αξιολογητών φακέλων υποψηφιότητας Υπομέτρου 6.3 “Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων” του ΠΑΑ 2014-2020

Η παρούσα απόφαση αφορά στον ορισμό αξιολογητών φακέλων υποψηφιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου στο Υπομέτρο 6.3 “Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων” του ΠΑΑ 2014-2020.

Βρείτε την απόφαση εδώ.