Δευ02102023

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου για εκλογή μελών Προεδρείου και Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

                           

                                                                                                                                                                                                                 ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του

                                                                                                                                                                                                                 Περιφερειακού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                                                                     (όπως  πίνακας Αποδεκτών)

                                                                                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                                                                           ==============

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο κατάστημα της Περιφέρειας Ηπείρου (Διοικητήριο, Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα) 

την  1η Σεπτεμβρίου 2019,  ημέρα Κυριακή  και ώρα  11.00 π.μ.,  ώστε να διεξαχθούν οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 165 και 175 του Ν. 3852/2010:

1)  Εκλογή μελών Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου  Ηπείρου

2)  Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

                                                                                                                                                                                         Η  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ

                                                                                                                                                                                 ΠΛΕΙΟΨΗΦΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

                                                                                                                                                                                          ΝΑΚΟΥ-ΔΑΣΟΥΛΑ ΑΓΝΗ