Τετ04102023

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων 11ης/1-9-2019 ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

                                                                  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 11ης /01-09-2019  ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

                                                                                       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

                                                                              (παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

                                                                                  ======================================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, στην ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή  και ώρα 11.00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα θέματα που έλαβαν αριθμό απόφασης  43  έως  και  44  έτους 2019:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1ο :  Εκλογή μελών Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου  Ηπείρου

Περίληψη απόφασης:  Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου,  εξέλεξε ομόφωνα,  το Προεδρείο του, για  το πρώτο ήμισυ της θητείας του, με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: ΠΑΡΓΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (από την πλειοψηφούσα παράταξη «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)

Αντιπρόεδρος:  ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (από την παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»)

Γραμματέας: ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ( από την παράταξη ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –Περήφανοι Ξανά!» )

(αριθμ. απόφασης: 11/43/1-9-2019)

Θέμα 2ο :  Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, εξέλεξε ομόφωνα, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, για το πρώτο ήμισυ της θητείας του, με την εξής σύνθεση:

Τακτικά μέλη:

(Από την πλειοψηφούσα παράταξη «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)

ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)

ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ)

ΒΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

(Από τις παρατάξεις της μειοψηφίας)

ΖΑΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (από την παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»)

ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (από την παράταξη ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –Περήφανοι Ξανά!» )

ΚΙΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (από την παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ»)

Αναπληρωματικά μέλη:

(Από την πλειοψηφούσα παράταξη «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)

ΣΙΜΟΥ – ΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΠΡΑΪΜΗ –ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) 

ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΜΗΤΡΟΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ)

(Από τις παρατάξεις της μειοψηφίας)

ΣΠΕΓΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΡΗΣ) (από την παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»)

ΝΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (από την παράταξη ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –Περήφανοι Ξανά!» )

ΛΙΟΥΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) (από την παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ»)

(αριθμ. απόφασης: 11/44/1-9-2019)

                                                                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του  Π.Σ.

                                                                                                                                      ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ

 

Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων του Π.Σ.

αναρτώνται στο site της Περιφέρειας Ηπείρου :

www.php.gov.gr/Αποφάσεις Επιτροπών/Περιφερειακό Συμβούλιο