Τετ08022023

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της από 28-08-2019 συνεδρίασης της Επιτροής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η.

Από τη Γραμματεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνεται ότι στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 28-08-2019, λήφθηκαν αποφάσεις - γνωμοδοτήσεις για τα εξής θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης.

Πρακτικό αριθμ. 5/28-08-2019
Αριθμός Απόφασης – Θέμα

107. Ενέκρινε ομόφωνα την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε έκθεση στο Ζάππειο για 7 ημέρες τον Οκτώβριο του 2019, προκειμένου να εκτεθούν στο αθηναϊκό κοινό τα αγροτικά προϊόντα της Ηπείρου.
108. Ενέκρινε ομόφωνα την 1ης τροποποίησης της από 23-09-2016 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επέκταση χώρου στάθμευσης οχημάτων και περίφραξης του αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης», ως προς τα άρθρο 2 «Διάρκεια».
109. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κωστητσίου», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
110. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επείγουσες σωστικές εργασίες στον Ι.Ν. Ταξιαρχών Κωστάνιανης», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
111. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ζίτσας,του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:«Αμεση επισκευή κωδωνοστασίου Πρωτόπαππας» προϋπολογισμού 15.000,00 € (με ΦΠΑ).και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργο.
112. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:« Αποκατάσταση Ι.Ν Αγίας Τριάδας (Εικονίσματα) Μεγάλου Γαρδικίου», προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
113. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής & Κονίτσης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:« Συντήρηση - αποκατάσταση Ι.Ν Αγίου Νικολάου στα Άνω Ραβένια», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
114. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου και κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στην Τ.Κ. Χουλιαράδων λόγω επικινδυνότητας » προϋπολογισμού 60.600,00 € (με ΦΠΑ), και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
115. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Χουλιαράδων», προϋπολογισμού 110.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
116. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τμήματος λιθόστρωτου καλντεριμιού στη θέση οικία Μακρή έως οικία Ε. Αναστασιάδη Τ.Κ. Κουκουλίου » προϋπολογισμού 45.000,00 € (με ΦΠΑ), και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
117. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ100/Φ125, Η/Πίνακα και υδραυλικών υλικών για την άρδευση Χρυσοβίτσας» προϋπολογισμού 13.782,60 € (με ΦΠΑ), και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
118. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια υλικών επισκευής θυροφραγμάτω ντου ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
119. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτροκινητήρων αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Κόνιτσας», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
120. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Άρτας και του ΤΟΕΒ Γραμμενίτσας - Βλαχέρνας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επισκευή ηλεκτροκινητήρων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων άρδευσης Γραμμενίτσας», προϋπολογισμού 15.500,00 € (με ΦΠΑ) και «Επισκευή καταθλιπτικού αγωγού αρδευτικού δικτύου Γραμμενίτσας» προϋπολογισμού 14.500,00 € (με ΦΠΑ) ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. Άρτας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
121. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου για την υλοποίηση του προγράμματος: «Πρόγραμμα βιολογικής καταπολέμησης της σφήκας της καστανιάς DryocosmusKuriphilus (Yasumatsu) στην Ήπειρο, προϋπολογισμού 18.600,00 € (με ΦΠΑ) ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
122. Ενέκρινε ομόφωνα την 1η τροποποίηση της από 16-04-2019 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων/ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δημιουργία Τράπεζας και Βάσης Δεδομένωνφυσικών στελεχών μυκήτων με βιοτεχνολογική σημασία από την Ήπειρο (με ακρωνύμιο BIFE)», ως προς την μετατόπιση ημερομηνιών παραδοτέων.
123. Ενέκρινε ομόφωνα την 1η τροποποίηση της από 20-07-2018 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Μονάδα Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας ».
124. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α1 ): «Λειτουργία και επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, 20.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 10.000 πτηνά πάχυνσης σε 20.000 πτηνά), εγκατεστημένη στη θέση «Ράχες», της Τ.Κ. Αμπελιάς του Δ. Ιωαννιτών». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Νικόλαος Κατσάνος.
125. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου του φακέλου τροποποίησης Μ.Π.Ε. (έργο υποκατηγορίας Α2, ομάδα 7η), πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 12.500 πτηνά πάχυνσης σε 30.000 πτηνά), εγκατεστημένη στη θέση «Αμπέλια- Σαρακαμπίνα», της Τ.Κ. Νεοκαισάρειας του Δ. Ιωαννιτών». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Γεώργιος Βλάχος.
126. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου(υποκατηγορίας Α2, ομάδα 7η,α/α 9): « Ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας, 1500 μόσχων πάχυνσης, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΛΟΓΓΟΣ –ΑΣΜΕΚ» , της Τ.Κ. Δολιανών, Δ.Ε. Καλπακίου, του Δ. Πωγωνίου, Περιφέρειας Ηπείρου ».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : « ΑΓΡΟΠΑ Α.Ε.».
127. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 6) « Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7.200 ινδιάνων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Σαρακαμπίνα», της Τ.Κ. Αμπελιάς, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Λάμπρος Ζευγολάς.
128. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 6): « Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7.200 ινδιάνων, στην Τ.Κ. Ζωοδόχου, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι οι Αλέξανδρος Μίντζας και Χρυσίτα Μίντζα.
129. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 6) « Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 9600 ινδιάνων, Τ.Κ. Πρωτόπαππα, Δήμου Ζίτσας, ΠΕ Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Ασήμω Δελλή.
130. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 4η & 10η , α/α 11 & 6β αντίστοιχα) « Κατασκευή και λειτουργία μονάδας για την παραγωγή και εκμετάλλευση βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 0,499 MW, η οποία θα εγκατασταθεί στη θέση «Κουτάδες», της Τ.Κ. Μαζαρακίου, της Δ.Ε. Άνω Καλαμά του Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.».
131. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. Τροποποίησης- Ανανέωσης Α.Ε.Π.Ο. (ΚΥΑ Α.Π. οικ. 132924/14-09-2007) του έργου(υποκατηγορίας Α2, ομάδα 10η& 11, α/α 8 & 10 αντίστοιχα): «Κατασκευή και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου, ισχύος 10MW επί του ποταμού Θύαμη(Καλαμά) στο Μαζαράκι, Δ.Ε. Άνω Καλαμά, Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία « ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΛΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.».
132. Γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. για το έργο/δραστηριότητα (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 10η , α/α 8): « Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός , ισχύος 3,6 MWM, στο ρέμα Κουκουμανέρι, θέση «Κορομηλιές», Δ.Ε. Δίστρατου, Δήμου Κόνιτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία « WINDENERGYFACILITYMIKE».
133. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. για το έργο/δραστηριότητα (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 10η & 2η ,α/α 8 & 1 αντίστοιχα): « Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός , ισχύος 4,8 MWM, στον ποταμό Καλαμά, θέση «Λίθινο», Δ.Ε. Ζίτσας, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, Α.Δ.Η.Δ.Μ.». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : « GREENPOWERMIKE».
134. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. για το έργο/ δραστηριότητα (Υποκατηγορίας Α2): «Δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 60 στρ., αποτελούμενη από τρία πάρκα εκτροφής, έκτασης 20 στρ. έκαστο, συνολικής δυναμικότητας 570 τόνων/ έτος, στη θέση «Νήσος Γάϊδαρος», Δήμου Πρέβεζας, Π. Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα προέλθει από τη μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας από τη θέση «Αγία Τριάδα», Δήμου Πρέβεζας, θαλάσσιας έκτασης 20 στρ. και δυναμικότητας 230 τόνων/ έτος, πλησίον υφιστάμενης μονάδας του ιδίου φορέα, σε θαλάσσια έκταση 40 στρ., δυναμικότητας 340 τόνων ». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.».
135. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου της ΜΠΕ του έργου: (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η, α/α 2): « Μετατόπιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός πλωτών εγκαταστάσεων, υφιστάμενης μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων , δυναμικότητας 214 τόνων ετησίως, από θαλάσσια έκταση 18 στρεμμάτων σε παρακείμενη έκταση 20 στρεμμάτων, στον Όρμο Βάλτου, Δήμου Ηγουμενίτσας, ΠΕ Θεσπρωτίας, καθώς και των συνοδών εγκαταστάσεων της μονάδας».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.».
136. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της υπ. αρ. 44851/1234/30-07-2013 ΑΕΠΟ, όπως ισχύει, και αφορά λατομείο αδρανών υλικών, επιφανείας 433.526 τ.μ. και των συνοδών έργων, στη θέση «Μπούφος», Δ.Ε. Θεσπρωτικού, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, ως προς την προσθήκη: α) μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις , κατασκευές (ΑΕΚΚ) και β) μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος, εντός του λατομικού χώρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε.».

 1ο ΕΗΔ (137) Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου του Δήμου Ιωαννιτών και του Δήμου Ζίτσας, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδικής λειτουργίας τμήματος του οδικού δικτύου Ελεούσα-Κρύα (Ν. Ιωαννίνων)» προϋπολογισμού 485.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
2ο ΕΗΔ (138) Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Δρυινουπόλεως –Πωγωνιανής και Κονίτσης, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή Κειμηλιοαρχείου Κόνιτσας» προϋπολογισμού 2.770.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
3ο ΕΗΔ (139) Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Προμήθεια αντλητικού υδραυλικών εξαρτημάτων για την υδροδότηση Ι.Μ. Γεννήσεως Θεοτόκου Ασπραγγέλων του Δήμου Ζαγορίου» προϋπολογισμού 8.618,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
4ο ΕΗΔ (140) Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κονίτσης, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Εργασίες πλήρους αναστήλωσης του παλαιού Σχολαρχείου και του παλαιού Παρθεναγωγείου Γαναδιού» προϋπολογισμού 485.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
5ο ΕΗΔ (141) Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας και του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επείγουσες εργασίες επισκευής - συντήρησης στραγγιστικού αντλιοστασίου Βίγλας», προϋπολογισμού 22.000 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.