Τετ12062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 29ης/03-10-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 03-10-2019, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 29/03-10-2019

Αρ. Απόφασης / Θέμα

 1. Κατάρτιση σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2020 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-08-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικού οδικού δικτύου από κόμβο Γέφυρας Καλογήρου προς Πρέβεζα», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ.
 3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού προς Καταρράκτη Άρτας και διευθέτηση υδάτων», προϋπολογισμού 124.000,00 € με ΦΠΑ.
 4. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 07-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή του Λούρου», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ.
 5. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης από Αϊ Γιάννη έως Κόνιτσα», προϋπολογισμού € 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση του από 20-09-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-09-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από την συμβολή της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης έως Αγία Παρασκευή Κόνιτσας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 7. Έγκριση του από 24-09-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-09-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού Αγίας Βαρβάρας - Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 74.000,00€ με ΦΠΑ.
 8. Έγκριση του από 17-09-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-09-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντικατάστασης κατεστραμμένων ιστών οδοφωτισμού στο ΕΟΔ αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2019», προϋπολογισμού 72.000,00 € με ΦΠΑ.
 9. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού κόμβος Ζωτικού – Άγιος Ανδρέας», προϋπολογισμού 377.000,00 € με Φ.Π.Α.
 10. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση οικιών από κατολισθητικά και πλημμυρικά φαινόμενα επί του επαρχιακού οδικού δικτύου στη ΔΕ Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 124.000,00 € με ΦΠΑ.
 11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Πωγωνίου» αναδόχου «Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ – ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2019.
 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. από Φιλιππιάδα έως Πρέβεζα», αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», μέχρι την 31-10-2019.
 13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων στην Κλειδωνιά Κόνιτσας», αναδόχου «ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗ», μέχρι την 18-12-2019.
 14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας στην οδό Πέρδικα – Λαγομάνδρα», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΩΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 21-11-2019.
 15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ακρόβαθρων έδρασης γέφυρας μπέλεϋ στη διαδρομή Μέτσοβο – Ανήλιο (περιοχή Παναγιά)», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 20-10-2019.
 16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών πλωτής εξέδρας για την πρόσβαση στην λίμνη Παμβώτιδα στην περιοχή από Πέραμα έως Αμφιθέα», μέχρι την 10-11-2019.
 17. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων στην Κλειδωνιά Κόνιτσας», αναδόχου «ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗ».
 18. Έγκριση Ζ’ Τροποποίησης της κατανομής για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000001.
 19. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων Βελτίωση - αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κοσμηρά - Ασβεστοχώρι - Κόντσικα», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.
 20. Έγκριση του από 19-09-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-09-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 41ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 21. Έγκριση του από 24-09-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-09-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μετσόβου-Ανθοχωρίου», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α.
 22. Έγκριση του από 23-09-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-09-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου προς Αετομηλίτσα», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 23. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση 23ης επαρχιακής οδού (από Τύρια-Ζωτικό προς Παρδαλίτσα- Πετούσι-όρια Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.
 24. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου προς Δ.Δ. Αρτοπούλας», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.
 25. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Πύργο Κόνιτσας», προϋπολογισμού 125.000,00 € με Φ.Π.Α.
 26. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 42ης επαρχιακής οδού Δίκορφο – Μανασσής – Μηλιωτάδες», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη, μέχρι την 30-12-2019.
 27. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Μικρή Γότιστα – περιοχή Κούγκα», αναδόχου «Βασίλειος Κούγκουλης & Σία Ο.Ε.», μέχρι την 30-10-2019.
 28. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαγράμμισης στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο», αναδόχου Οικονόμου Γεωργίου, μέχρι την 02-11-2019.
 29. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση στηθαίων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο», αναδόχου Οικονόμου Γεωργίου, μέχρι την 24-12-2019.
 30. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων επί της Επαρχιακής Οδού Κήπων – Νεγάδων της Π.Ε. Ιωαννίνων», αναδόχου ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., μέχρι την 30-11-2019.
 31. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακών οδών από Εθνική Οδό Ιωαννίνων – Αθηνών προς Δερβίζιανα και προς Θεριακήσι-Μελιγγοί», αναδόχου εταιρείας «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2019.
 32. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Περίβλεπτος – Δίκορφο έως το Σημείο Στάσης Πυροσβεστικού Οχήματος περιοχής», αναδόχου ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ, μέχρι 30-12-2019.
 33. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Μόλιστα - Γαναδιό ΠΕ Ιωαννίνων», αναδόχου «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-11-2019.
 34. Έγκριση δαπάνης για αλλαγή χρηματοδότησης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση οδικού δικτύου Ζωτικού Μπεστιάς».
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την απόσπαση υπαλλήλου στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση της Παρασκευής Τσέντζου, υπαλλήλου του Τμήματος Μισθοδοσίας της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συμμετοχή της στο επιμορφωτικό πρόγραμμα Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) με τίτλο: «Πολιτικές πολιτισμού και ανάπτυξη», που θα διεξαχθεί από 14/10/2019 μέχρι 17/10/2019 στην Θεσσαλονίκη.
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση των Μπάρκα Δήμητρας, Σταυράτη Αγγελικής, Καράπαπα Ειρήνης και Πετρόπουλου Νικόλαου (οδηγού ΚΥ), υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας (μέλη επιτροπής Ελέγχου Γεωργικών μηχανημάτων και Αχρήστευσης Κρατικών πινακίδων) στο Ναύπλιο, στις 03-10-2019, για την παραλαβή διακοσίων (200) τεμαχίων τριγώνων βραδυπορούντων οχημάτων από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αργολίδας.
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας – Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων, Καράπαπα Ειρήνης στην Αθήνα, για τη συμμετοχή της στο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Βασικές Ψηφιακές Γνώσεις και Δεξιότητες», που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης από 7 έως 11-10-2019.
 39. Έγκριση κατάργησης δρομολογίου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, της αριθμ. διακήρυξης 88425/6164/12-06-2019 και Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 71182.
 40. Έγκριση κατάργησης δρομολογίων Δήμου Δωδώνης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, της αριθμ. διακήρυξης 88425/6164/12-06-2019 και Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 71182.
 41. Έγκριση κατάργησης δρομολογίων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με Α/Α Συστήματος: 43952.
 42. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 144990/9203/24-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί παράτασης του χρόνου υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με Α/Α Συστήματος:71182, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021.
 43. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 148210/9370/30-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου».
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του 30ου Συνεδρίου Προεγχειρητικής Νοσηλευτικής, που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα από τις 10 έως 13/10/2019.
 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση στη διοργάνωση Αγώνων Ξιφασκίας για το Κύπελλο Ελλάδας με το Τμήμα Ξιφασκίας του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ στις 12-13/10/19 στα Ιωάννινα.
 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της 10ης Πανελλήνιας Συνάντησης των Ελληνικών Ενώσεων Έρευνας & Διάσωσης στις 11-13/10/19 στο Καναλάκι.
 47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στο περιοδικό FLY.
 48. Έγκριση του Πρακτικού 7/19-09-2019 της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής και Τροφίμων για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», από τις Περιφερειακές Ενότητες Πρέβεζας, Άρτας και Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 1.805.149,43 € με Φ.Π.Α.
 49. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 20-08-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση δρόμου αντιπυρικής προστασίας στην περιοχή Παντάνασσας», προϋπολογισμού 30.000,00 με ΦΠΑ.
 50. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαμόρφωση κόμβου εισόδου Νεοχωρίου μετά απαλλοτριώσεων»,  αναδόχου «Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ», μέχρι την 31-10-2019.
 51. Έγκριση ανάκλησης δέσμευσης πίστωσης για δαπάνη της Π.Ε. Άρτας.
 52. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2019.
 53. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 54. Έγκριση άσκησης αίτησης στο Μονομελές Εφετείο Κέρκυρας για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας-Εγνατία οδός και πρόσβαση προς Μαυρομάτι (είσοδος πόλης Ηγουμενίτσας)» και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, και ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης σε πληρεξούσιο δικηγόρο.
 55. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Κίτσιου Ιωάννη, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής  Ενότητας  Θεσπρωτίας, ο οποίος ασκεί καθήκοντα ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού ελεγκτή, για τη συμμετοχή του στις εργασίες του 18ου Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή από 15 έως 18/10/2019.
 56. Έγκριση τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, και επιδότηση μαθητών για το σχολικό έτος 2019-2020.
 57. Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης για τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2019-2020 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας
 58. Συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την αριθμ. 1032/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών με την οποία έγινε δεκτή Προδικαστική Προσφυγή, κατά της αριθμ. 21/1691/03-07-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο1/02-07-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Περιφέρεια Ηπείρου “Κοινωνική Σύμπραξη: ΠΕ Θεσπρωτίας”», προϋπολογισμού € 453.792,00 με ΦΠΑ, με Κωδικό ΟΠΣ 5029413 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020.
 59. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση πρόσβασης στην περιοχή του ΤΟΕΒ Λάμαρης του Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 105.000,00 € με ΦΠΑ.
 60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους καθώς και σε συνεργεία επισκευής σε περίπτωση βλάβης τους.
 61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και χαντακιών γεφυρών στην περιοχή Νέας Σινώπης και Νέας Σαμψούντας Π.Ε. Πρέβεζας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων».
 62. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 144583/5219/23-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί παράτασης του χρόνου υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021.
 63. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε Πρέβεζας, Σαμοθρακή Μυρσίνης και Κουμπούλη Αικατερίνης, για την παρακολούθηση σεμιναρίου του ΕΦΕΤ με θέμα: «Επίσημος έλεγχος στον τομέα της Επισήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης των τροφίμων», που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 04 έως 08/11/2019.
 64. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Σταύρου Μιχάλη, Προϊστάμενου του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στην Κομοτηνή, προκειμένου να συμμετάσχει στο 18ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, που διοργανώνεται από 15 έως 18-10-2019.
 65. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εκδηλώσεις Εθνικών Επετείων στην Π.Ε. Πρέβεζας.
 66. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη μετακίνηση του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε. Ιωαννίνων, Δημητρίου Στάθη, στην Ηγουμενίτσα, προκειμένου να παραστεί κατά τη δικάσιμο στις 8-10-2019 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας (με μεταβατική έδρα την Ηγουμενίτσα) σε έξι (6) δίκες.
 67. Ε.Η.Δ. Έγκριση παράτασης της παραχώρησης χρήσης γραφείων στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου, επί της οδού Δομπόλη αρ. 30 στα Ιωάννινα, για τη στέγαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
 68. Ε.Η.Δ. Έγκριση του αριθμ. ΙΙΙ/24-09-2019 Πρακτικού της Επιτροπής διεξαγωγής του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, της αριθ. πρωτ. 1826/20-06-2019 (Α/Α Συστήματος: 76036) διακήρυξης της Π.Ε. Άρτας για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 (από 11-09-2019 έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (έως 31-12-2021) συνολικού ποσού 4.914.213,83 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ.