Τετ12062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 31η/21-10-2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την 21-10-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

 1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ’ τρίμηνο έτους 2019 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-08-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως όρια Ηπείρου», προϋπολογισμού 620.000,00 € με ΦΠΑ.
 3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-09-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση σύνδεσης επαρχιακού οδικού δικτύου με Άνω Πεδινά Ζαγορίου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 4. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 12-09-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού προς Μαντείο - Δωδώνη», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση του από 15-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-10-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού πρόσβασης στα Λουτρά Καβασίλων», προϋπολογισμού 323.000,00 € με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση του από 11-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-10-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδών και σύνδεσή τους με επαρχιακή οδό στα όρια του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων προς εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α.», προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ.
 7. Έγκριση του από 11-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Βατότητας Οδού με Παραγωγικές Μονάδες στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Δήμου Ζηρού και σύνδεση της με Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ.
 8. Έγκριση του από 08-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-10-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού από κόμβο Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας – Κάτω Λαψίστα – Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.
 9. Έγκριση του από 09-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση Πίνακα  Μ.Τ – καλωδιώσεων – συντήρηση Μ/Σ αρδευτικού αντλιοστασίου «Σκάλα» Τ.Κ. Στεφάνης (ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας)», προϋπολογισμού € 39.500,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 10. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Α’ Φάση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, με α/α (ΕΣΗΔΗΣ): 84215, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», με Σύμπραξη Δημόσιου / Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
 11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Δολιανών», αναδόχου ΝΑΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ MSc ΕΔΕ, μέχρι την 28-02-2020.
 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ηγουμενίτσας», αναδόχου «Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ», μέχρι την 31-12-2019.
 13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση δικτύων ύδρευσης για την εξυπηρέτηση των πτηνοτροφικών μονάδων του Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Φάφα Γ. Δημήτριου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 29-11-2019.
 14. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Ταξιαρχών της Τ.Κ. Πετουσίου Δήμου Σουλίου», αναδόχου ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΝΑΣΤΟΥ.
 15. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση σύνδεσης διακλάδωσης δρόμου Ζωτικό – Μπεστιά με Κάτω Ζωτικό», προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ.
 16. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Δίκορφο – Άγιος Ιωάννης – σημείο πυρασφάλειας περιοχής», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια στηθαίων για αντιμετώπιση άμεσων αναγκών στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου».
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή του Ζαγορίου».
 19. Έγκριση του από 10-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-10-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού συνοικισμού Κορνόραχης Τ.Κ. Φωτεινού Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ.
 20. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση του δημοτικού σχολείου Κοσμηράς», προϋπολογισμού 135.000,00 € με ΦΠΑ.
 21. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Κ. Ζάλογγο – Βερενίκη», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.
 22. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης πρόσβασης προς κτηνοτροφικές μονάδες περιοχής Κρυόβρυσης ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 30.450,00 € με Φ.Π.Α.
 23. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού από κόμβο Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας προς Παρακάλαμο έως κόμβο Ιωαννίνων – Κακαβιάς», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.», μέχρι την 31-01-2020.
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 25. Έγκριση του Πρακτικού 3ο/15-10-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου Διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Post Alphabetical Interactive Museum using Participatory, Space Embedded, Story –Telling, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία» 2014-2020», προϋπολογισμού 76.388,8 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 26. Έγκριση των Πρακτικών 1ο/09-10-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2ο/11-10-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2020.
 27. Έγκριση του Πρακτικού 3/11-10-2019 της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το διάστημα από 11-09-2019 έως 31-08-2021, με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (έως 31-12-2021) προϋπολογισμού 539.336,50 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ.
 28. Έγκριση χρήσης νέου οχήματος, Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, για την εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών επισκευής θυροφραγμάτων του ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου».
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ηλεκτροκινητήρων αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Κόνιτσας».
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αντλητικού υδραυλικών εξαρτημάτων για την υδροδότηση Ι.Μ. Γεννήσεως Θεοτόκου Ασπραγγέλων του Δήμου Ζαγορίου».
 32. Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών για το διαχειριστικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου.
 33. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019).
 34. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μεταφορά υπαλλήλου στην Π.Ε. Ιωαννίνων.
 35. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 36. Έγκριση του από 15-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας (ταχυμεταφορά με courier), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2020.
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου «Αγροτικός Εξηλεκτρισμός Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2018-2019» του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000013 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού».
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ποιότητας & Εκπαίδευσης με την Δ/νση Νοσηλευτικής του Π.Γ.Ν.Ι., από 7 έως 9 Νοεμβρίου 2019 στα Ιωάννινα.
 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση σύσκεψης σχετικά με τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας και σύγκλισης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, την 23-10-2019 στα Ιωάννινα.
 40. Απόφαση για τη μή άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 45/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
 41. Απόφαση για τη μή άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 389/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
 42. Απόφαση για τη μή άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 317/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
 43. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση - βελτίωση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες και αποστραγγιστικές τάφρους στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Αγίου Σπυρίδωνα και Βίγλα ΠΕ Άρτας (Β' φάση)», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ, μέχρι την 18-12-2019.
 44. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση τμημάτων αρδευτικών διωρύγων στην περιοχή Ράχης», αναδόχου Ζιώβα Σπυρίδωνα του Κων/νου ΕΔΕ, μέχρι την 05-04-2020.
 45. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση βατότητας δρόμου Αγίου Σπυρίδωνα – Στρογγυλής Δήμου Αρταίων», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ, μέχρι την 18-12-2019.
 46. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση - συντήρηση της επαρχιακής οδού (13) από Αστραποκαμένο – Κλειδί – Χελώνα – Αγία Παρασκευή - Σκουληκαριά», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 02-01-2020.
 47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για την μεταφορά υλικών ομαλοποίησης της ροής ανάντη της ιστορικής γέφυρας Άρτας».
 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό στραγγιστικών τάφρων στις Δ.Κ. Καλοβάτου και Ράχης».
 49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πλεγμάτων για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού στην Π.Ε. Άρτας.
 50. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα: α) στις 18-10-2019 για να παραβρεθεί σε συνάντηση εργασίας με Δ/νσεις του Υπ. Πολιτισμού για το ιστορικό μνημείο «ΙΜΑΡΕΤ» και άλλες προγραμματικές συμβάσεις που αφορούν μνημεία της Π.Ε. Άρτας και   στην έκθεση της Περιφέρειας Ηπείρου «Κερνάμε Ήπειρο» στο Ζάππειο Μέγαρο και β) στις 23 και 24-10-2019 για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ, και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου τα ίδια διαστήματα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 51. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου Χρυσούλας Βόιδαρου, Δ/ντριας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας στην Αθήνα από 31-10 έως 01-11-2019 προκειμένου να παρακολουθήσει τις εργασίες της συνάντησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας  (Ε.Ο.Δ.Υ.), με θέμα «Τεχνικά Θέματα για τα Προγράμματα Ελέγχου των κουνουπιών».
 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, από 01-11-2019 έως 30-11-2019.
 54. Έγκριση διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης και των όρων της Ανακοίνωσης –Πρόσκλησης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 (από 01-12-2019 έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας.
 55. Έγκριση του Πρακτικού Ι/16-10-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια δύο (2) καινούργιων οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 53.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 56. Έγκριση του από 09-10-2019 Πρακτικού (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς και θανάτωσης / καταστροφής ζώων για το έτος 2019 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ.
 57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Θεσπρωτίας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας, σχετικά με την από 20-12-2018 (αριθμ. εκθ. καταθ 190/2018) αγωγή του αποβιώσαντος νομικού Συμβούλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας κατά της Περιφέρειας Ηπείρου.
 59. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, προκειμένου να παρευρεθεί σε συναντήσεις εργασίας και επαφές στα Υπουργεία Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υποδομών & Μεταφορών, από 14 έως 16-10-2019 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 60. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-08-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου στο τμήμα 4η Επαρχιακή οδός – Αχερουσία - Εθν. Οδός 19 Αρχαγγέλου - Νεράιδας και ηλεκτροφωτισμός στη διασταύρωση με την Τ.Κ. Εκκλησιές» προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ.
 61. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-08-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή του 5ου παιδικού σταθμού Πρέβεζας και ασφαλτοστρώσεις – τεχνικά στους οικισμούς Παντοκράτορα, Δροσιά και Ανάληψη Πρέβεζας», προϋπολογισμού 45.000,00 € με ΦΠΑ.
 62. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου, στην Αθήνα, από 22 έως 23-10-2019 προκειμένου να παραβρεθεί σε κλειστή ενημερωτική συνάντηση που προγραμματίζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα την παρουσίαση του Εθνικού Δικτύου Τοπικών Γραφείων Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 63. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2019.
 64. Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για το χρονικό διάστημα έως 30-06-2020.