Τετ12062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση η μονάδα Α.Σ.Α. της Περιφέρειας Ηπείρου

Ένα ακόμη μεγάλο βήμα - και το πιο ουσιαστικό - για την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) της Περιφέρειας Ηπείρου, έγινε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, για την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον- Αειφόρος Ανάπτυξη" .

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 21.585.000 ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο ανώτατο δυνατό ποσό χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, ήτοι 60%, και το οποίο η Περιφερειακή Αρχή διεκδικούσε και επέτυχε. Την ερχόμενη εβδομάδα, με την τελική φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας (άνοιγμα οικονομικών προφορών), θα αναδειχθεί ο προσωρινός ανάδοχος του έργου, το οποίο - σύμφωνα με την απόφαση του Γ.Γ. Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος- θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Την ικανοποίησή του για την ανωτέρω θετική εξέλιξη, εξέφρασε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο οποίος χαρακτήρισε το έργο ως μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος της Ηπείρου, εξαίροντας ταυτόχρονα τη συμβολή και τη μεθοδική εργασία της Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Τατιάνας Καλογιάννη, καθώς και των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο θα κατασκευαστεί μέσω Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), και περιλαμβάνει: Μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων και προδιαλεγμένων αποβλήτων, μέγιστης δυναμικότητας 105.000 τόνους/ανά έτος.