Σαβ15062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Το Σχέδιο Π.Δ. για τη λίμνη Παμβώτιδα συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο

To Σχέδιο Π.Δ. για την προστασία της Λίμνης Παμβώτιδας έχει θετικά στοιχεία, έχει όμως και αρνητικά υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης στη  συνεδρίαση της Δευτέρας 21 Ιανουαρίου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, . Πρότεινε δε να ληφθεί υπόψη η από κοινού πρόταση Περιφέρειας- Δήμου Ιωαννιτών- Φορέα Διαχείρισης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης που είχε κατατεθεί επί της διαβούλευσης του προηγούμενου Π.Δ., που όπως είπε- ήταν μια συλλογική εργασία και απόρροια κοινής λογικής.

Τα προβλήματα, όπως είπε ο Περιφερειάρχης,  εντοπίζονται στην περιοχή Μάτσικα και στα ζητήματα που αφορούν τις αγροτικές δραστηριότητες, ενώ το «αδύνατο» σημείο του σχεδίου Π.Δ. είναι το γεγονός πώς αυτή στηρίζεται σε Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη που έχει εκπονηθεί από το 2001, πάνω στην οποία είχε στηριχθεί η Κ.Υ.Α. του 2003- και η οποία έλυνε θέματα- που στη συνέχεια όμως ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε διεξοδικά στις δράσεις που έχουν αναληφθεί διαχρονικά από την Περιφέρεια για την προστασία της λίμνης, στις προσφυγές που είχαν υποβληθεί για τα αναχώματα, αλλά και για στο υπό εκτέλεση master plan το οποίο προτείνει σπάσιμο του αναχώματος μόνο στο Ανατολικό τμήμα (κάτω από την Αμφιθέα) της λίμνης. Υπογράμμισε επίσης πώς είναι αδήριτη ανάγκη να συνδεθούν όλες οι κατοικίες της πόλης των Ιωαννίνων και της Νήσου με το αποχετευτικό δίκτυο.

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου κ. Δημήτριος Σιώλος, ο οποίος έκανε και την κεντρική εισήγηση, αναφέρθηκε εκτενώς στο ιστορικό του Π.Δ. και στην ενιαία πρόταση που είχαν καταθέσει του 2013 Περιφέρεια, Δήμος, Φορέας Διαχείρισης Λίμνης και Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Εξήγησε πως η ΚΥΑ του 2003 που είχε υπογραφεί από τους τότε Υπουργούς Α. Τσοχατζόπουλο- Ευ. Αργύρη, είχε θετικά αποτελέσματα, επισημαίνοντας, πως μετά την απόφαση ακύρωσής του ΣτΕ για τυπικούς λόγους εξαιτίας προσφυγής του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος, άρχισαν να εκπονούνται πληθώρα Π.Δ..

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας ανέφερε πώς το υπό συζήτηση σχέδιο Π.Δ. κινείται προς θετική κατεύθυνση καθώς έχει απαλλαγεί από ορισμένες αγκυλώσεις του παρελθόντος, όπως είναι η οριοθέτηση της  λίμνης με την τελεσιδικία των αναχωμάτων και ξεπεράστηκε – το ανεφάρμοστο- όριο των 300/100 μέτρων για εγκαταστάσεις από τη Λίμνη, ενώ μειώθηκαν οι ζώνες παραγωγικότητας και διατηρούνται μόνο για τις περιοχές Λογγάδων και Αεροδρομίου,  Οι δύο μεγάλες ελλείψεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν-  και πέρα από το γεγονός ότι το Π.Δ. στηρίζεται στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη του 2001-  είναι η ανεξήγητη απαγόρευση έκδοσης οικοδομικών αδειών στην περιοχή του Μάτσικα, χωρίς να γίνεται αναφορά σε οποιαδήποτε άλλη χρήση, υπενθυμίζοντας πως στην Κοινή Πρόταση Περιφέρειας, Δήμου κλπ, αναφέρεται η εκπόνηση ειδικής πολεοδομικής μελέτης. 

 Ο Εκτελεστικός Γραμματέας ανέφερε επίσης πώς δεν συντρέχει λόγος απαγόρευσης νέων πτηνοτροφικών μονάδων ή εκσυγχρονισμού υπαρχόντων στην περιοχή Αμπελειάς- Επισκοπικού- Κόντσικας, για την άσκηση της θήρας είπε ότι θα πρέπει να επιτρέπεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που θέτει το Υπουργείο μέχρι να εκπονηθεί Ειδικό σχέδιο και πώς θα πρέπει να επιτρέπονται τα θερμοκήπια.

Εν κατακλείδι ο Δ. Σιώλος πρότεινε την επικαιροποίηση της πρότασης του 2013.

 Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων κ. Τατιάνα Καλογιάννη τόνισε πώς «σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής, ως Περιφερειακό πάρκο, γίνεται βάσει ειδικής έκθεσης που τεκμηριώνει την οικολογική σημασία και τις προστατευτέες αξίες της. Χωρίς την ειδική αυτή έκθεση, οι όποιες ρυθμίσεις του εν λόγω Π.Δ. είναι αυθαίρετες, αφού δεν βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία». Όπως αποκάλυψε μάλιστα μόλις στις 17 Ιανουαρίου 2019 το Υπουργείο Περιβάλλοντος (Αν. Υπουργός Σωκρ. Φάμελλος) υπέγραψε με γραφείο μελετών την εκπόνηση έντεκα Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΜΠ) για όλη την Ελλάδα» που αφορούν περιοχές του δικτύου Narura 2000, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η λίμνη Ιωαννίνων. Με βάση το γεγονός αυτό, θα έπρεπε το Σχέδιο Π.Δ. να επιστραφεί στο Υπουργείο, σύμφωνα με την εκτίμηση της κ. Τ. Καλογιάννη. (Η τοποθέτησή της επισυνάπτεται).

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά από εκτενή συζήτηση,  κατά πλειοψηφία αποφάσισε να επικαιροποιηθεί η πρόταση του 2013, με ενσωμάτωση και των προτάσεων των φορέων, κατοίκων κλπ, όπως κατατέθηκαν στη διάρκεια της συνεδρίασης του Σώματος.