Σαβ15062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Παρατείνεται η προθεσμία για τις «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνει  πως παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων  για  «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του εκχωρημένου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

 Η ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης ορίζεται για τις 22/04/2019.

 Να σημειωθεί πως η δράση αφορά στη χρηματοδότηση βελτίωσης - επέκτασης κοινόχρηστων εγγειοβελτιωτικών υποδομών που συμβάλλουν στην αύξηση αποδοτικότητας της χρήσης νερού στη γεωργία και είναι συμβατά με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) για το υδατικό διαμέρισμα Ηπείρου.

 Δικαιούχοι της δράσης είναι οι Δήμοι και η Περιφέρεια Ηπείρου.