Τετ12062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Τ. Καλογιάννη για την 6η συνεδρίαση της Ε.Π. του INTERREG “Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020”

 Η Τατιάνα Καλογιάννη συμμετείχε στην 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος INTERREG “Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020”, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2019 στα Ιωάννινα, τόσο με την ιδιότητα της Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, όσο και ως εκπροσώπου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε την ένταξη και χρηματοδότηση των ακόλουθων σημαντικών έργων που συνδέονται με την ανάπτυξη της Περιφέρειας Ηπείρου:

 

 

Έργο

Π/Υ(€)

Π/ΥΠ. Ηπείρου (€)

Παρεμβάσεις

στην Π. Ηπείρου

Επικεφαλής

Εταίρος

1

The NetRout

21.115.000

4.500.000

Αναβάθμιση των Ιαματικών Πηγών  & εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεών Αμαράντου, Καβασίλων, Πρέβεζας &Άρτας

Περιφέρεια Ηπείρου

2

AI SMART

17.250.000

2.960.000

Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός του αλιευτικού λιμένα Μύτικα

Περιφέρεια Απουλίας

3

BEST

5.380.000

480.000

Ταυτοποίηση των συστατικών και αξιοποίηση  των αρωματικών φυτών της περιοχής

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

4

CREATIVE@HUBS

10.000.000

400.000

Προώθηση της δημιουργικής βιομηχανίας και των παραδοσιακών μορφών (αργυροχοΐα, αγγειοπλαστική) αξιοποιώντας την  πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής και ενίσχυση νέων επαγγελματιών, που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό.

Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

 

Μετά τη λήξη της Συνεδρίασης, η Τατιάνα Καλογιάννη δήλωσε: «Το αποτέλεσμα της 6ης Επιτροπής Παρακολούθησης του διακρατικού Προγράμματος INTERREG “Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020” μας κάνει περήφανους, καθώς εντάχθηκαν και πρόκειται να υλοποιηθούν έργα στην Περιφέρειά μας αναπτυξιακού χαρακτήρα, με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο και οικονομική αξία. Θέλω, όμως, να τονίσω ότι το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε μετά από το συντονισμό μεταξύ των ελληνικών Περιφερειών και της Περιφέρειας Απουλίας, τον πλήρη τεχνικό και οικονομικό σχεδιασμό, με εντατική εργασία και κυρίως συνεχή και επικοδομητικό διάλογο με όλους τους επωφελούμενους φορείς.

Ειδικότερα για το έργο “The Net_Rout”, η Περιφέρειά μας είναι επικεφαλής εταίρος της μεγαλύτερης σε προϋπολογισμό πρότασης, που αφορά στην δημιουργία πολιτιστικών τουριστικών διαδρομών στις Περιφέρειες Απουλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου, και περιλαμβάνει την αναβάθμιση και αποκατάστασή σημαντικών πολιτιστικών τοπόσημων και ιαματικών πόρων στην περιοχή μας».